Kredex käendas mullu 416 miljoni euro eest

Kredex.

FOTO: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Eelmisel aastal said ettevõtted ja eraisikud KredExi käenduse abil pankadest 416 miljonit eurot nii oma ettevõtte tegevuse, kui oma kodu ostu rahastamiseks.

Ettevõtlusvaldkonnas sõlmiti kokku 292 ettevõtte kohustuste tagamiseks 428 uut lepingut summas 118 miljonit eurot, millest KredExi tagatis moodustab 72 miljonit eurot. Ettevõtjad kasutasid KredExi käendust peamiselt pangagarantiide saamiseks, millele järgnesid arvelduskrediidid ja käibelaenud ning investeerimislaenud.

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul on käendusmahud möödunud aastaga võrreldes pisut kahanenud. «Ettevõtjad toimetavad aktiivselt, ent praegune turu- ja tööjõusituatsioon tekitavad kahtlemata palju väljakutseid. Tuginedes ettevõtjatelt saadud tagasisidele, muutsime eelmisel aastal mitmete oma teenuste tingimusi, et need vastaksid paremini ettevõtjate hetkevajadustele. Näiteks on suurenenud vajadus investeerida hoonetesse, seadmetesse ja ka tarkvarasse, mille jaoks tõime eelmisel aastal turule uuenenud tingimustel tööstuslaenu. Samuti oleme üheskoos teiste finantsturu osalistega aktiivselt panustamas teavitustegevusse, et suurendada ettevõtjate teadlikkust erinevate rahastusvõimaluste kohta.»

Aasta lõpu seisuga käendas KredEx 836 ettevõtte laene, pangagarantiisid ja liisinguid summas 189 miljonit eurot. KredExi käenduskohustuse jäägiks oli 110 miljonit eurot. Suurima osakaaluga sektoriteks olid töötlev tööstus, ehitus, kaubandus ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Alates asutamisest 2001. aastal on KredExi laenukäenduse abil ettevõtjatele kättesaadavaks tehtud rohkem kui 1,4 miljardit eurot.

Eluasemevaldkonnas sõlmiti eelmisel aastal 3383 uut eluaseme laenukäenduse lepingut, mis võimaldab erinevatele sihtrühmadele kodulaene kogusummas 284 miljonit eurot, millest KredExi tagatis moodustab 35 miljonit eurot. Lisaks sõlmiti 113 korteriühistuga korterelamu laenukäenduse lepingud, millega võimaldati neile pangast saada rohkem kui 14 miljonit eurot korterelamu korrastamiseks. KredExi käendus moodustab nendest laenudest umbes 10 miljonit eurot.

Eelmisel aastal väljastati Eestis iga viies eluasemelaen KredExi käendusega.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul oli kinnisvaraturg 2018. aastal jätkuvalt aktiivne ning see kajastub selgelt ka KredExi tulemustes. «Inimesed otsivad võimalusi päris oma kodu soetamiseks ning tihti on takistuseks just esmase sissemakse või lisatagatiste puudumine. Võrreldes 2017. aastaga on KredExi eluasemelaenu käenduste maht jäänud enam-vähem samale tasemele. Lisaks on täies hoos korterelamute rekonstrueerimine, mida aitab läbi viia ka KredExi pakutav korterelamu laenukäendus.»

Era- ja riskikapitali valdkonnas jätkasid ettevõtete rahastamist KredExi osalusega fondifondist Balti Innovatsioonifond (BIF) investeeringu saanud viis era- ja riskikapitalifondi (BaltCap Private Equity Fund II, BPM Mezzanine Fund, Livonia Partners Fund, Karma Ventures Fund I, BaltCap Growth Fund).

Samuti fondifondist EstFund investeeringu saanud äriinglitega kaasinvesteerimise fond United Angels Co-Investment Fund I ja uuenduslikesse varajase faasi ettevõtetesse riskikapitaliinvesteeringuid tegev Tera Ventures Fund II. Ühtekokku jõuab BIF-i ja EstFundi toel piirkonna ettevõteteni umbes 560 miljoni euro ulatuses era- ja riskikapitaliinvesteeringuid.

Samuti jätkuvad ettevalmistused Balti Innovatsioonifond II asutamiseks, mis peaks tegevust alustama veel sel aastal.

Tagasi üles