Rahandusministeerium lükkab ümber Prantsuse relvatootja väite

Tankitõrjerelvad.

FOTO: Sergei Supinsky / AFP

Rahandusministeerium lükkab ümber Prantsuse relvatootja MBDA väite, nagu oleks ministeerium tankitõrje riigihanke korraldust tauninud, vaid ministeerium juhtis tähelepanu, et hüpoteetiline olukord, kus tunnistataks vastavaks tehnilistele kirjeldustele mittevastav relvasüsteem LR2, ei ole võimalik.

«Rahandusministeeriumi riigihangete järelevalve juhtis järelevalvemenetlust alustamata jättes hankija tähelepanu asjaoludele, mida tuleb arvestada hankega edasi minemisel. See aga ei tähenda, et ministeerium taunib Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) korraldatud tankitõrjesüsteemi riigihanke korraldust. Rahandusministeerium otsustas jätta alustamata järelevalvemenetluse tankitõrjesüsteemi riigihanke osas, kuna RKIK pole järelevalveteates nimetatud rikkumisi toime pannud,» ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabiosakonna juhataja Estella Põllu BNS-ile.

«5. veebruaril rahandusministeeriumile saadetud järelevalveteates juhtis Prantsuse-Briti kaitsetööstusettevõte MBDA tähelepanu, et RKIK võib tankitõrjesüsteemi riigihankes tunnistada vastavaks tehnilisele kirjeldusele mittevastava relvasüsteemi koos raketiga LR2.  Rahandusministeerium märkis vastuskirjas, et hankijal pole võimalik rääkida pakkujaga läbi raketi LR asendamiseks LR2-ga, kuna rakett LR2 ei vasta tehnilisele kirjeldusele. RKIK saab jätkata hankega vastavalt hanke alusdokumentides märgitud tingimustele,» lisas Põllu.

Pikamaa tankitõrje riigihankel mitte osalenud ent riigilt hanke osas järelevalve alustamist taotlenud Prantsuse relvatootja MBDA teatas esmaspäeva hommikul, et kuigi rahandusministeerium jättis järelevalve alustamata, taunis see hanke alusdokumentide muutmist ning ei lubaks arvestada Saksa-Iisraeli relvatootja Eurospike'i uue põlvkonna relvasüsteemiga.

«Rahandusministeerium otsustas järelevalvemenetluse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) korraldatud tankitõrjesüsteemi riigihanke osas küll algatamata jätta, kuid seda vaid põhjusel, et RKIK pole veel õigusvastaselt käitunud. Lisaks nentis Rahandusministeerium, et hankija soov rääkida ainsa pakkujaga läbi raketi LR asendamiseks LR2-ga on taunitav, kuna see kahjustaks riigihangete seaduses sätestatud läbipaistvuse, kontrollitavuse, võrdse kohtlemise ja konkurentsi efektiivse ärakasutamise põhimõtteid,» teatas järelevalve menetluse taotluse esitanud MBDA.

Rahandusministeerium otsustas eelmisel nädalal mitte algatada järelevalvemenetlust pikamaa tankitõrje hanke osas, sest leidis, et järelevalvetaotluses viidatud võimalike rikkumiste puhul pole Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) oma tegevuses riigihangete seadusega vastuollu läinud ning selle algatamiseks puudub seetõttu alus.

Taotluse esitas Prantsuse relvatootja MBDA, kelle väitel oli hange suunatud. MBDA tutvus hanke tingimustega, kuid taotlust hankel osalemiseks ei esitanud. Kaitseinvesteeringute keskus on korduvalt väljendanud kahetsust MBDA otsuse üle, kuna hanke tingimused oleks võimaldanud MBDA-l hankel osaleda, teatas RKIK.

Tankitõrjerelvade hanke puhul on tegemist konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusega, mille tulemusel on kavas sõlmida seitsme aasta pikkune raamleping. Hanke eeldatav maksumus koos täiendava ostuvõimalusega on 40 miljonit eurot.

MBDA on Euroopa kaitsetööstusettevõte, millel peakorter asub Ühendkuningriigis ning kontorid ja tootmisüksused Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ning lisaks USA-s. Tegu on ühisettevõttega, mille omanikeks on 37,5-protsendilse osalusega Prantsuse Airbus, 37,5-protsendilise osalusega Ühendkuningriigi BAE ning 25-protsendilise osalusega Itaalia Leonardo.

MBDA on Eestile varem tarninud tankitõrjesüsteemi Milan ning õhutõrjerakette Mistral.

EuroSpike GmbH omanikeks on Saksa relvatootjad Diehl BGT Defence ja Rheinmentall Defence Electronics võrdselt 40-protsendiliste osalustega, 20 protsenti kuulub süsteemi välja arendanud Iisraeli relvatootjale Rafael Advanced Defense Systems läbi Hollandi valdusfirma ERCAS B.V.

Tagasi üles