Ettevõtjad panid seljad kokku, et Ragn-Sellsi tehas Lasnamäelt minema ajada
«Me ei pea taluma väljakannatamatut prügihaisu!»

Korduvalt põlema läinud Ragn-Sellsi Lasnamäe tehas on ümberkaudsed marru ajanud.

FOTO: Konstantin Sednev

Tallinnas Lasnamäel tegutsevad ettevõtted tahavad lahti saada prügifirma Ragn-Sellsi jäätmetehasest, mis on korduvalt põlema süttinud ning seega keskkonnale ja kohalikele ohtlik.

Selle tarvis kirjutasid nelja ettevõtte juhid Tallinna keskkonnaametile kaebekirja, kus kurtsid, et Ragn-Sells jäätmekäitlusterritoorium Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänaval on juba aastaid levitanud haisu ja tolmu ning tekitanud müra. Samuti on jäätmetehas nende sõnul kahjustanud piirkonnas töötavate inimeste tervist, vara ja äritegevust.

Eriti probleemseks muutunud olukord 2011. aastal, mil Ragn-Sells käivitas MBT tehase (jäätmekütusetehas-toim). «Vaatamata kaebustele ei ole Ragn-Sells erilist vastutustunnet probleemide lahendamiseks üles näidanud,» ütlevad ettevõtjad.

Nad viitavad eelkõige möödunud aastale, mil Ragn-Sellsi tehas korduvalt põlema läks. Esmalt süttis tehas aprillis, misjärel õnnestus selle töö taastada juuni lõpuks. Mõned päevad hiljem läks aga tehas uuesti põlema. Sellest hoolimata tahab prügifirma tehase taastada ja tegevusega taas jätkata. Ettevõtjad ei pea seda mõistlikuks.

«Leiame, et aastaid kestnud ülemäärased häringud ja naaberettevõtete, kes esindavad ka piirkonnas töötavaid inimesi, arvukad kaebused on tõestanud, et selline suuremahuline jäätmekäitlustegevus, mis hõlmab endas ka ohtlike jäätmete käitlust ja tulekahjude kõrgendatud riske, ei sobi sellesse piirkonda,» kinnitasid nad.

Nad rõhuvad sellele, et Suur-Sõjamäe on tihedasti asustatud ettevõtluse ja tootmispiirkond, samuti lennujaama lähedane ala, kuhu jäätmekäitusega kaasnevad mõjud ja ohud ei sobi. «Teiste Tallinna ettevõtete töötajad ja omanikud ei pea taluma väljakannatamatut prügihaisu ja tolmu ning kartma oma tervise ja vara pärast,» ütlesid kõrval töötavad ettevõtted.  

Nad jätkavad: «Mõistlikuks ei saa pidada lahendust, kus naabrid peavad oma ärid Tallinnast välja viima, et Ragn-Sellsi tekitatud negatiivsetest mõjudest pääseda. Eriti juhime tähelepanu ohtudele lennuliiklusele, mida suuremahuline jäätmete käitlemine endast Tallinna Lennujaama vahetus läheduses kujutab.»

Lõpetuseks viitavad ettevõtjad ka sellele, et Ragn-Sells tahab põlenud tehast üles ehitada ilma detailplaneeringuta.

«Leiame, et Tallinna linn peaks linnas ettevõtete tegevust suunama, et nad teeksid oma investeeringud ja rajaksid sellised ettevõtted piirkonda, kuhu need sobivad ning mitte kooskõlastama piirkonda sobimatuid tegevusi,» lõpetasid ettevõtjad.

Kirjale kirjutasid alla logistikafirma AR Agentuuri AS, metallitootja Vergine OÜ, logistika- ja transpordifirma Lakilog OÜ ja elektriseadmete müüja Tavrida Electric Export OÜ juhatuse liikmed.

Probleeme tekitanud tehas avati Suur-Sõjamäe tänaval 2011. aasta lõpus. Tehase hind oli pea 15 miljonit eurot ja see on võimeline aastas käitlema kuni 120 000 tonni jäätmeid. 

Tagasi üles