Makseraskustes bussifirma süüdistab oma hädades Tallinna linna

Ettevõtja Aivo Pärn.

FOTO: Maarius Suviste/Lõuna-Eesti Postimees

MRP Linna Liinid süüdistab firma makseraskustes ja bussijuhtidele palgamaksmise probleemides Tallinna linna. 

«Kalle Klandorfi juhtimisel on Tallinna linnavalitsus asunud endise linnaliinide teenindaja MRP Linna Liinid OÜ vastu läbi viima laimukampaaniat. Linnavalitsuse poolt on esitatud ilmselge valeväide, nagu oleks MRP Linna Liinid OÜ pankrotis. Tõsi, õigus on Kalle Klandorfil ja Tallinna linnavalitsusel selles, et MRP on makseraskustes,» ütles ettevõtte juhatuse liige Aivo Pärn BNS-ile. 

Pärna sõnul on MRP-l makseraskused seetõttu, et Tallinna linnavalitsus keeldub tema väitel firmale osaliselt tasumast jaanuarikuus osutatud teenuse eest ning keeldub tagastamast 700 000 euro suurust riigihankel nõutud deposiiti, mille MRP linnale 2014. aastal maksis.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf teatas neljapäeval, et pankrotistunud MRP Linna Liinid nörritab endiseid bussijuhte ning keeldub neile valeväiteid esitades palka välja maksmast.

«Pankrotistunud bussiettevõtte MRP Linnaliinide juhtkond teatas kolmapäeval oma töötajatele, et 15. veebruaril ei tasu MRP bussijuhtidel jaanuari kuu töötasu oodata, sest raha ei ole. Samas ei saa MRP bussijuhid ka töötukassast koondamisraha, kuna MRP liinid ei ole pankrotti välja kuulutanud ja juhtidele on teatatud, et nende koondamine on kavas alles 5. märtsil 2019. Sisuliselt on bussijuhid praeguse seisuga ametlikult tööl MRP-s, kus tööd ei ole,» teatas Tallinna linnavalitsus.

Pärn süüdistab aga bussijuhtidele palgamaksmise ja teiste võlgnevuste tasumise probleemides Tallinna linna. «Transpordiameti juhataja Andres Harjo ütles 13. veebruaril MRP esindajatega toimunud kohtumisel selge sõnaga, et MRP-le raha tagasi mittemaksmine on otsustatud abilinnapeade tasemel,» väidab ta. 

Seejuures väidab Pärn, et jaanuari keskpaigas ähvardas liisingufirma MRP bussid käest ära võtta, kui ettevõte ei esita Tallinnale sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu ülesütlemise teadet, mille kohaselt leping lõppeks 31. jaanuaril.

Pärna sõnul teatas ettevõte seetõttu 16. jaanuaril Tallinna linnale, et kui liising bussid ära võtab, siis ei saa firma enam teenust osutada ning sel juhul soovib MRP linnaga kokku leppida sõlmitud lepingu lõpetamise alates 1. veebruarist. 

«Üllatuslikult esitas Tallinna linn aga 24. jaanuaril MRP-le ühepoolse avalduse, millega ütles sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu väidetavale lepingu rikkumisele viidates üles. Olgu öeldud, et MRP bussid sõitsid ettenähtud liine kuni jaanuari viimase päeva keskööni, mil leping Tallinna linna ülesütlemisavalduse kohaselt lõppes. Mitte ühtegi etteheidet MRP osutatud teenusele Tallinn enne 24. jaanuari ülesütlemisavaldust MRP-le ei esitanud,» lisas ta. 

Edasi esitas Pärna sõnul Tallinna linn 5. veebruaril MRP-le leppetrahvi nõude summas 500 000 eurot lepingu väidetava rikkumise eest. «Rikkumine seisnevat selles, et MRP ei osutanud alates lepingu lõppemisest, see on 1. veebruarist 2019. aasta, linnale teenust. Millisel viisil on võimalik nõuda leppetrahvi selle eest, et teenust ei osutata ajal, kui teenuse osutamise kohustust ei eksisteeri, on täiesti arusaamatu,» väidab bussifirma juht. 

«Mis puudutab linna alusetu leppetrahvi nõude summat ületavat 200 000 eurot, siis selle tagastamisest Tallinn lihtsalt keeldub. Tallinnale nimelt tundub, et peale seda, kui Tallinn on MRP-ga lepingu omal algatusel üles ütles, on uue teenusepakkuja ja MRP-lt ostetud teenuse hinnavahe MRP poolt linnale põhjustatud kahju,» väidab MRP Linna Liinid juhatuse liige. 

«Mitte ühtegi kahju hüvitamise nõuet MRP-le Tallinn tänase päevani esitanud ei ole. Uueks teenusepakkujaks on teatavasti Tallinna linnale kuuluv Tallinna Linnatranspordi AS, kes veab rahvast bussides vähemalt 1,95 euro eest kilomeetri kohta, samas kui MRP-le maksti kilomeetri kohta dotatsiooni 1,39 eurot. Vähemalt on linnarahvas viimastel aastatel eraettevõtja poolt pakutud teenusest oluliselt säästnud,» lisas Pärn. 

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) võttis alates 1. veebruarist üle bussiliinid, mida seni teenindas MRP Linna Liinid OÜ. Niisiis teenindab TLT alates tänavu veebruarist lisaks senisele 62 bussiliinile veel bussiliine number 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 ja 65.

Tagasi üles
Back