Kalle Klandorf: pankrotistunud MRP keeldub bussijuhtidele palka maksmast

MRP lõpetas 1. veebruarist 11 liini teenindamise.

FOTO: Михкель Марипуу

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul nörritab pankrotistunud MRP Linnaliinid endiseid bussijuhte ning keeldub neile valeväiteid esitades palka välja maksmast.

«Pankrotistunud bussiettevõtte MRP Linnaliinide juhtkond teatas eile oma töötajatele, et 15. veebruaril ei tasu MRP bussijuhtidel jaanuari kuu töötasu oodata, sest raha ei ole. Samas ei saa MRP bussijuhid ka töötukassast koondamisraha, kuna MRP liinid ei ole pankrotti välja kuulutanud ja juhtidele on teatatud, et nende koondamine on kavas alles 5. märtsil 2019. Sisuliselt on bussijuhid praeguse seisuga ametlikult tööl MRP-s, kus tööd ei ole,» teatas Tallinna linnavalitsus.

Sisuliselt seab see linnavalitsuse teatel sadakond bussijuhti sundseisu: kui töötaja esitab ise lahkumisavalduse ja leiab omale uue töökoha, jääb ta ilma koondamistasust ja arvatavasti ka töötasust.

«Tallinna linn on kõik oma kohustused MRP ees täitnud, võlgu me neile kindlasti ei ole ja pigem on seis ikka vastupidine, sest MRP poolt linnale tekitatud võlg on hetkel ligi 7 miljonit eurot,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Klandorf ütles, et MRP kurnab oma töötajaid lubades neile 5. märtsil koondamist, aga see võib samuti teadmatuks ajaks edasi lükkuda. «MRP on võlgu ka teistele lepingupartneritele, mis tähendab, et bussijuhtidel pole tõenäoliselt lootust raha saada,» sõnas Klandorf.

Veebruarist lõpetas MRP täielikult liinide teenindamise, mis on käsitatav 2014. aastal sõlmitud lepingu olulise rikkumisena. Seetõttu esitas Tallinna linn 5. veebruaril MRP-le leppetrahvi nõude summas 500 000 eurot ning tasaarvestas nimetatud leppetrahvi nõude MRP-le antud tagatise tagastamise nõudega.

Samuti keeldus Tallinna linn MRP poolt tasutud tagatise tagasimaksmisest ülejäänud, ehk 200 000 euro, osas ning 26 400 euro väljamaksmisest, kuivõrd esialgsete arvutuste kohaselt on linnale lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu tekitatud kulu vähemalt summas 6,6 miljonit eurot.

Kõnealune kahju tekib linnale teenuse kallinemisest uue vedaja kallima liinikilomeetri hinna tõttu. «Kui MRP oleks täitnud lepingut kuni selle lõppemiseni märtsis 2022 ei oleks sellist kulu linnale tekkinud. Kogu probleemistik on tegelikult tekkinud seepärast, et MRP ei ole suutnud ellu viia oma äriplaani, mille ta püstitas endale 2013. aastal riigihanke pakkumuse esitamisel,» ütles Klandorf.

Tagasi üles