Eften plaanib aktsionäridele maksta rekordilise dividendi

EfTEN Capital.

FOTO: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Börsil noteeritud Eften Real Estate Fund III AS plaanib tänavu maksta aktsionäridele dividendideks 3,1 miljonit eurot ehk 95 senti aktsia kohta, seda on 28 protsenti enam kui näeb ette fondi dividendipoliitika. 

2018. aasta jooksul teenis fond vaba rahavoogu 3,2 miljonit eurot. Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu mahaarvamist, ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes, saaks fond vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale maksta aktsionäridele netodividende aasta kasumist 2,4 miljonit eurot ehk 74 senti aktsia kohta, teatas Eften börsile.

Samas lubab kontserni raha jääk 2018. aasta lõpul maksta dividendi rohkem, mistõttu teeb fondi juhatus 2019. aasta kevadel nõukogule ja üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi 3,1 miljonit eurot ehk 95 senti aktsia kohta, mis on 28 protsenti kõrgem dividendi määr kui näeb ette fondi dividendipoliitika. 2017. aasta kasumilt maksis fond dividende 68 senti aktsia kohta.

Efteni dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab kontsern vabast rahavoost 80 protsenti aktsionäridele brutodividendideks. 2018. aasta aprillis maksis fond aktsionäridele netodividende 2,1 miljonit eurot. 

Eften Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud müügitulu oli mullu 8,7 miljonit eurot, mida on 19 protsenti aasta varasemast 7,3 miljonist eurost enam.

Fondi kulumieelne kasum (EBITDA) oli seejuures 6,7 miljonit eurot, samas kui aasta varem oli näitaja 5,6 miljonit eurot. EBITDA marginaal on mõlemal aastal 77 protsenti ehk fondi müügi- ja üldkulud moodustavad müügitulust 23 protsenti.

Fondi puhaskasum on 2018. aasta 12 kuu kokkuvõttes 6,3 miljonit eurot, 2017. aastal oli see 6,6 miljonit eurot. Väiksem puhaskasum tulenes väiksemast kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist, mis 2018. aastal oli kokku 1,6 miljonit eurot ja 2017. aastal 2,8 miljonit eurot.

Kontserni varade maht oli 31. detsembri seisuga oli 108,5 miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 95 protsenti. Eften aktsia puhasväärtus kasvas 2018. aasta jooksul 8,9 protsenti.

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas. 2018. aasta lõpu seisuga on kontsernil 10 ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 102,8 miljonit eurot ning soetusmaksumus 94,627 miljonit eurot.

Tagasi üles