Konkurentsiamet ei rahuldanud Tallinna Vee vaiet tariifide kooskõlastamiseks

Tallinna Vesi.

FOTO: SCANPIX

Konkurentsiamet ei rahuldanud AS-i Tallinna Vesi vaiet seoses ameti otsusega jätta veeteenuse hinnad kooskõlastamata. 

Tallinna Vesi esitas 3. jaanuaril konkurentsiametile vaide seoses viimase otsusega jätta kooskõlastamata vee-ettevõtte taotletud veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas. 12. veebruaril teatas aga konkurentsiamet, et ei rahuldanud ettevõtte vaiet, teatas Tallinna Vesi. 

Ettevõttel on võimalik esitada vaideotsuse peale 30 päeva jooksul kaebus Tallinna halduskohtule. Tallinna Vesi tutvub lähemalt konkurentsiameti vaideotsusega ja langetab seejärel otsuse kaebuse esitamise osas.

Praegu on Tallinna Vesi koostamas konkurentsiametile vastust seoses sama otsusega seotud järelevalvemenetlusega. Koostatavas vastuses põhjendab ettevõte oma seisukohti veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide osas. Tallinna Veel on vastamiseks aega kuni 1. aprillini. 

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus Tallinna Vesi ja United Utilities B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti ja Hollandi riigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.

Tagasi üles