Riik turgutab 3,2 miljoni euroga Kagu-Eesti arengut

Keskerakonna juhatuse liige ja riigihalduse minister Janek Mäggi.

FOTO: Mihkel Maripuu

Kagu-Eesti piirkonna kitsaskohtadeks on suhteliselt kiire rahvaarvu kahanemine, võrdlemisi madal elanike sissetulek ning tagasihoidlik majandusareng. Olukorra muutmiseks ja piirkonna arendamiseks plaanib riik käiku lasta erinevaid toetusmeetmeid.

Kagu-Eesti programmi toetussuunad on paigas

«Kagu-Eesti on tuntud piirkonnana, mis väärtustab oma kultuuri ja head looduskeskkonda. Samas peab see tegelema mitmete probleemidega, millega piirkonnal on üksi raske hakkama saada – palgad on väikesed ja elanikud kolivad piirkonnast ära,» ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. «Seetõttu oleme koostamas Kagu-Eesti programmi ning paika pannud peamised toetussuunad. Soovime toetada ettevõtluse arengut ja koostöös omavalitsustega toetada spetsialistide eluaseme korrastamist. Lisaks soovime kaasa aidata piirkonna mainekujundusele.»

Kagu-Eesti maakondade arengu soodustamiseks on ühe suunana plaanis toetada piirkonna ettevõtlust. Näiteks tekib piirkonna ettevõtjatel võimalus taotleda toetust turundustegevuseks ning innovatsiooni- ja tootearenduseks. Samuti saab toetust taotleda tootlikkuse parandamiseks või arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks vajalikeks investeeringuteks. Esimene Kagu-Eesti ettevõtjate arengu toetuse taotlusvoor on plaanitud avada juba selle aasta kevadel.

Teise suunana soovitakse parandada tööturu olukorda, luues paremaid tingimusi ja motivatsiooni nendele spetsialistidele, keda vajavad piirkonna ettevõtjad. Selleks on plaanis anda koostöös Võru-, Valga- ning Põlvamaa omavalitsustega eluasemete korrastamise ja soetamise toetust, mis aitab kaasa spetsialistide jäämisele piirkonda.

Kolmanda suunana on kavas toetada Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava väljatöötamist. Mainekujunduskava on plaanis maakondlikel arendusorganisatsioonidel ühiselt välja töötada 2019. aasta lõpuks, et järgmisel aastal juba alustada planeeritud tegevuste elluviimisega.

Praeguseks on paigas Kagu-Eesti programmi üldised toetussuunad ning edasi töötatakse välja toetuse andmise tingimusi.

Kagu-Eesti piirkonna majandustegevuse toetamiseks on valitsus otsustanud aastateks 2019–2022 eralda 3,2 miljonit eurot.

Tagasi üles
Back