Graafik: väiksed idufirmad kiduvad, suured võtavad kõik

Eesti ühe edukaima idufirma Transferwise'i üks asutaja ja omanik Kristo Käärmann.

FOTO: Eero Vabamägi

Möödunud aasta oli kohalike idufirmade jaoks rekordiline nii töötajate arvu kasvu, riigile makstavate tööjõumaksude kui ka kaasatud investeeringute poolest. Siiski on märgata trendi, kus suured iduettevõtted kasvasid veelgi suuremateks, ent varajase faasi rahastus kahanes.

Hetkel on Eestis 550 idufirmat, millest tuntumad ja suuremad tegutsevad finantstehnoloogiate valdkonnas, kuid eelmine aasta tõi edulugusid juurde ka seni aeglasema kasvuga valdkondades.

2018. aasta tõi rohkelt uusi investeeringuid – kokku investeeriti Eesti idufirmadesse ligi 328 miljonit eurot. Uusi investeeringuid tehti kokku 30, mis teeb keskmiseks investeeringuks 10,9 miljonit eurot.

FOTO: Startup Estonia

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul on investeeringute koguarv küll languses, ent investeeringute suurused ja välisinvestorite osakaal kasvavad jõudsalt. «Alates 2010. aastast on välisinvesteeringute hulk Eesti idufirmadesse pidevalt kasvanud ning 2018. aastal oli tervelt 96 protsenti investeeringutest tehtud väljastpoolt Eestit,» rõõmustas ta.  

Tema sõnul näitab välisinvestorite kasvav huvi meie idufirmade vastu seda, et meie ettevõtteid märgatakse globaalselt, meil on tugev idufirmade ökosüsteem ning usaldusväärne ja läbipaistev majanduskeskkond. «Töötame aktiivselt selle nimel, et toetada võimalikult paljude erinevate valdkondade arengut. Oluline on ka regulatiivsete kitsaskohtade kaotamine, et meelitada siia rohkem idufirmade asutajaid ja töötajaid. Eesti on üks parimaid kohti maailmas idufirma arendamiseks, ent peame tegema laiapõhjalist koostööd, et seda teenitud positsiooni hoida,» arutles Truu.

FOTO: Startup Estonia

Eelmise aasta lõpu seisuga töötab Eesti idufirmades 3763 inimest, mida on võrreldes 2017. aastaga 26 protsenti rohkem. Kasvu veavad 20 suuremat kohalikku idufirmat, kes lõid 62% kõigist uutest idusektori töökohtadest. Kõige enam uusi töötajaid värbasid Transferwise (+239 töötajat), Taxify (+92), Monese (+57), Veriff (+54) ja Pipedrive (+53). Kõige kiiremat kasvu näitas Veriff, kes kasvatas oma töötajate arvu ligi 500% võrra.

FOTO: Startup Estonia

FOTO: Startup Estonia

Veriffi kaasasutaja Kaarel Kotkase sõnul on oluline toetada uustulijaid ja luua võimalused nende kiireks arenguks, sest sellest võidab kogu sektor. «Veriff on oma teekonnal saanud palju tuge valdkonna tegijatelt. Näen, et tagasiandmise mentaliteet on võtmetähtsusega, sest aitab kaasata teadmistega tegijaid ning võimaldab ära teha järjest suuremaid tegusid. Oleme hea meelega näiteks turu uustulijatele esimeseks kliendiks, et testida nende loodud lahendusi ja aidata neil jõuda suurematele turgudele.»

Idusektori tööhõive suurenemine peegeldub positiivselt ka laekunud tööjõumaksudes. Eelmisel aastal maksid kohalikud idufirmad tööjõumakse 46 miljonit eurot, mida on võrreldes 2017. aastaga 28% rohkem. Ka siin andsid suurima panuse Transferwise (7,8 mln eurot), Pipedrive (5,8 mln), Taxify (2,9 mln), Starship Technologies (2,2 mln) ning Monese (1,1 mln eurot). Idusektori keskmine brutopalk (2024 eurot) on ligilähedane IKT-sektori keskmisele (2181 eurot).

Eesti idufirmade koondkäive oli eelmisel aastal 300 miljonit eurot, kasvades 2017. aastaga võrreldes 9%. Suurima käibega idufirmad olid Taxify (51 mln eurot), Pipedrive (30,7 mln), HashCoin (15,5 mln), Starship Technologies (16,3 mln) ja Creative Mobile (13,5 mln eurot). Kõige enam kasvatasid käivet HashCoin ja Taxify.

FOTO: Startup Estonia

Idufirma LeapIN tegevjuhi, kogenud ettevõtja ja investori Allan Martinsoni sõnul oli 2018. aasta kahtlemata viljakas nii kaasatud investeeringute kui ka üleüldise kasvu mõttes.

«Tehnoloogia valdkonna iduettevõtted panustavad üha selgemalt ja jõudsamalt Eesti majandusse. Ükski teine sektor ei näita võrdväärset kasvu. Kuigi kaasatud investeeringute kogumaht oli rohkem kui 320 miljonit eurot, on näha selget trendi - suured iduettevõtted kasvasid veelgi suuremateks, ent varajase faasi rahastus kahanes,» kirjeldas Martinson.

Sarnane trend on tema sõnul ilmne ka ülemaailmselt, kus tehnoloogiasektor on kaldumas küpsete ettevõtete poole, mida on täna juba keeruline iduettevõteteks nimetada. «Ootan huviga kas alanud aasta murrab selle trendi ja ehk näeme uusi värskeid iduettevõtteid senisest enam raha kaasamas ja müüki suurendamas,» lõpetas Martinson.

Tagasi üles