Tormis räsida saanud Lennusadama kai saab valitsuselt parandustöödeks veerand miljonit

Tormis kahjustada saanud Lennusadama kai.

FOTO: Eesti Meremuuseum

Valitsus plaanib reservist eraldada 240 000 eurot jaanuaris tormi tõttu kahjustusi saanud Lennusadama kai renoveerimiseks.

2. jaanuari torm tekitas tõsiseid kahjustusi Lennusadama kaidele, mille tagajärjel varises sisse renoveerimata kai, kaide ühenduskohta tekkis suur lõhe ning osaliselt on täidet välja vajunud ka renoveeritud kai osast, selgub eelnõu seletuskirjast.

«Kaide avariiline olukord seab tõsisse ohtu ka kai ääres seisvate muuseumilaevade turvalisuse, mis jääksid kaide kokku kukkumisel kaitseta. Tormikahjud tuleb kiiresti likvideerida, sest kahjustada saanud kaid lagunevad väga kiiresti ning on oht, et järgmine torm põhjustab veelgi suuremaid kahjustusi,» selgitab eelnõu esitanud rahandusministeerium.

Lennusadama kai kahjud.

FOTO: Eesti Meremuuseum

Lennusadama kaid kuuluvad Riigi Kinnisvara AS-ile ja on 2006. aastal sõlmitud hoonestusõiguse lepingu alusel kultuuriministeeriumi valitsemisele kuuluv riigivara.

Kaisid valdab ja kasutab iga päev riigi asutatud Sihtasutus Eesti Meremuuseum museaalide eksponeerimiseks ning muuseumiseadusest ja sihtasutuse põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmiseks, sealhulgas muuseumi külastajatele teenuste osutamiseks. Hoonestusõiguse lepingu kohaselt vastutab kaide seisukorra, sealhulgas renoveerimis-, ehitus- ja remonttööde eest hoonestaja ehk riik.

Tormikahjude likvideerimiseks vajalikud remonttööd on kavas teha Kultuuriministeeriumi tellimusel ning koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ja Sihtasutusega Eesti Meremuuseum. Tööde tegemiseks on kavas korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange.

Tööd kestavad minimaalselt üks kuu. Avariiohtliku olukorra likvideerimise töid planeeritakse teha viisil, mis oleks edaspidi üheks etapiks Lennusadama kaide lõplikuks rekonstrueerimiseks.

Esialgses mahus vajab kai umbes 10 000 kuupmeetrit paetäidet ning lisaks on vajalik rajada kai katiseks nõlv. Tööde prognoositav maksumus on 240 000 eurot koos käibemaksuga.

Tagasi üles