Esimesed tulemused: Soome kodanikupalk ei vähendanud töötust, aga tõstis heaolu

Kodanikupalga saaja Sini Marttinen on nüüd ettevõtja ning kohviku omanik.

FOTO: STRINGER / REUTERS

Kodanikupalga eksperimendi esialgsed tulemused näitavad, et esimese aasta järel ei andnud toetus mingit tulemust töötuse vähendamise osas, kuid kodanikupalga saajate heaolu kasvas võrreldes kontrollgrupis osalejatega. Eksperimendi lõplik raport valmib järgmise aasta alguses.

Eksperimendis osales 2000 töötut inimest, kellele maksti 560 eurot kuus olenemata sellest, kas nad otsisid aktiivselt tööd või teenisid muud lisatulu. Eksperiment algas 2017. aasta 1. jaanuaril ning lõppes 2018. aasta 31. detsembril.

Praeguseks on valminud kodanikupalga eksperimendi esimese aasta tulemuste analüüs, mis näitas, et igakuine lisaraha ei motiveerinud osalejaid tööd leidma. «Esimese aasta andmete põhjal võime öelda, et kodanikupalga saajatel ei läinud tööturul ei paremini ega halvemini, kui kontrollgrupis olnud inimestel,» ütles uuringu koordinaator Ohto Kanninen.

Kodanikupalga saajad käisid 0,5 päeva rohkem tööl, kui kontrollgrupi liikmed. Keskmiselt töötasid eksperimendis osalejad esimesel aastal 49.64 päeva ning kontrollgrupi liikmed 49.25 päeva aastas. Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsenud kodanikupalga saajad teenisid ühe protsendi võrra rohkem, kui kontrollgrupis olnud FIE-d, kuid nende tasu oli 21 eurot madalam.

Samas kasvas eksperimendis osalejate heaolu. 55 protsenti kodanikupalga saajatest hindasid oma tervist heaks või väga heaks, sama tegid 46 protsenti kontrollgrupis olnutest. Samuti langes igakuise tasu saajate stressitase. Kui kontrollgrupis hindas oma stressitaset kõrgeks või väga kõrgeks 25 protsenti liikmetest, siis kodanikupalga saajate seas tundsid kõrget stressi 17 protsenti inimestest.

Kodanikupalga saajad olid enesekindlamad töökoha leidmise võimaluste osas. Lisaks tundis nad, et kodanikupalk muudab töökoha leidmise ja ettevõtluse alustamise kergemaks, sest sellega ei kaasne töötukassas toetuste küsimisel tekkivat bürokraatia.

Järgmise aasta alguses peaksid selguma ka eksperimendi teise aasta tulemused ning seejärel tehakse kokkuvõtted ja järeldused. Soome valitsus otsustas eelmise aasta kevadel eksperimenti mitte pikendada.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles