Ehitaja 135 000-eurone nõue eksriigikogulase vastu läks uuele kohturingile

Urbo Vaarmann.

FOTO: Margus Ansu

Riigikohus tühistas täna Tartu ringkonnakohtu otsuse, mille järgi peab soodustuskelmuses süüdi mõistetud riigikogu endine liige Urbo Vaarmann tasuma ehitusfirmale üle 135 000 euro ning saatis hagi ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

Riigikohus leidis, et ringkonnakohus rikkus mullu veebruaris otsust langetades menetlusnorme, seetõttu tuleb hagi ringkonnakohtus uuesti läbi vaadata. Riigikohtu hinnangul ei oleks ringkonnakohus tohtinud küsimuse arutamisel kasutada tõendina Vaarmanni kriminaalasja jälitusprotokolli.

Kuna Tartu maakohus ei arvestanud hagi arutamisel jälitusprotokolliga, siis ei tohtinuks seda riigikohtu hinnangul teha ka ringkonnakohus.

Tartu ringkonnakohus peab hagi uuesti läbi vaatama ilma jälitusprotokolli arvestamata.

OÜ Bau Ehitus nõuab Urbo Vaarmannilt ja Oleg Kuzminilt mõlemalt 135 733 eurot Jõgevamaal asuva Torma Moonakate maja rekonstrueerimise eest. Vaarmann ja Kuzmin petsid kümmekond aastat tagasi  soodustuskelmuse teel maja rekonstrueerimiseks põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt PRIA välja raha. Vaarmann ja Kuzmin ei tasunud omafinantseeringut ja nad näitasid ehituskulusid tegelikust kõrgemana.

Mehed lootsid saada PRIAlt 600 000 eurot, kuid neil õnnestus saada vaid 100 000 eurot, kuna õiguskaitseorganid said pettusele jälile ja alustasid kriminaaluurimist. Samal ajal Torma Moonakate maja rekonstrueerinud Bau Ehitus oli jõudnud selleks ajaks teha töid märksa suuremas mahus kui 100 000 eurot.

Tartu maakohus tunnistas 2015. aasta mais endise keskerakondlasest riigikogu liikme Urbo Vaarmanni kokkuleppemenetluses süüdi soodustuskelmuses ja pistise andmises ning mõistis talle kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse.

Osaühingu Puhkepesa tunnistas kohus samuti süüdi soodustuskelmuses ja pistise andmises ning karistuseks mõisteti 30 000-eurone rahaline karistus. OÜ Avicia tunnistati süüdi soodustuskelmuses ja karistuseks mõisteti 15 000-eurone rahaline karistus.

Samas kriminaalasjas esialgu soodustuskelmuse süüdistuse saanud Oleg Kuzmini ja pistise võtmises süüdistatud Ülle Märsi osas lõpetas kohus menetluse avaliku menetlushuvi puudumise tõttu põhjusel, et nende süü ei olnud suur.

Süüdistuse järgi taotles Vaarmann OÜ Puhkepesa esindajana grupis koos Kuzmini ja OÜ Aviciaga ajavahemikus september 2010 – mai 2012 PRIAst pettuse teel toetust Jõgevamaal asuva hoone rekonstrueerimiseks ja kinnistule välisrajatiste ehitamiseks. Pettus seisnes omafinantseeringu mittetasumises ja ehituskulude kõrgemana näitamises. Esitatud taotlus sai positiivse lahenduse, nimelt määrati taotlejale toetus summas ligi 600 000 eurot.

Uurimisandmeil nõustas taotlejat PRIAle esitatud taotluse küsimustes sama ameti töötaja Märss, kes on saanud selles kriminaalasjas süüdistuse pistise võtmises. Süüdistuse järgi üritas Märss Vaarmanni palvel kiirendada toetuse osamakse väljamaksmist ning väljastas ametiseisundi tõttu teatavaks saanud informatsiooni toetuse menetlemise seisu ja väljamaksete tegemise tähtaja kohta. Vastutasuna korraldati tema jaoks sünnipäevapidu ning süüdistatava sugulase korraldatava ürituse reklaam meediaväljaandes.

2011. aasta novembris maksti taotlejale toetuse osa summas ligi 100 000 eurot. Ülejäänud summa jäi välja maksmata seoses kriminaalmenetluse alustamisega.

Tagasi üles