Jõuame kiiresti Soomele ja Rootsile järele. Või siiski mitte?

  • Eestlates vara väärtus täiskasvanu kohta on kasvanud kaheksa korda.
  • Soomlaste ja rootslaste vara väärtus on kasvanud vastavalt kaks ja kolm korda.
  • Eestlaste vara väärtuse mediaani erinevus Soome ja Rootsiga on vaid kaks korda.

Vara täiskasvanu kohta keskmiselt. 

FOTO: P M

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Ehkki protsentuaalselt kasvab eestlaste vara väärtus soomlaste ja rootslaste omast mitu korda kiiremini, kasvab rahanumbri järgi kiiremini hoopis põhjanaabrite vara väärtus.

Elanikele kuuluva vara väärtust analüüsiva Šveitsi suurpanga Credit Suisse koostatud raporti andmetel oli mullu Eesti elanike vara kasvanud 2000. aastaga võrreldes kaheksa korda, Soome ja Rootsi elanike vara väärtus vastavalt kaks ja kolm korda.

Credit Suisse’i arvutuste kohaselt oli Eesti elanike netovara väärtus (finantsvara ja mittefinantsvara, näiteks kinnisvara väärtus, millest on maha arvatud laenukoormus) eelmise aasta keskpaiga seisuga 57 806 dollarit (50 266 eurot – siin ja edaspidi eilse dollari kursi järgi) võrrelduna 7116 dollariga (6187 eurot) 2000. aasta lõpus, mis teeb vara väärtuse kasvuks 8,1 korda. Teadaolevalt koosneb eestlaste finantsvara peamiselt pangakontodel olevast rahast ning teise samba pensionifondide osakutest ning mittefinantsvara eluasemest (majadest ja korteritest).

Tagasi üles