Kaubanduskoda toetab uue ministrikoha loomist

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

FOTO: Toomas Tatar

Eesti kaubandus-tööstuskoda toetab väliskaubandusministri ametikoha loomist välisministeeriumisse ning leiab, et seejärel peaks omakorda kaotama praeguse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametikoha.

Välisministeerium küsis kojalt arvamust seoses võimaliku väliskaubandusministri ametikoha loomisega. «Kaubanduskoja juhatus on antud teemat arutanud ja toetab väliskaubandus- või välismajandusministri ametikoha loomist välisministeeriumisse. Väliskaubandusministri vastutusvaldkonnas peaksid olema peamiselt ekspordi ja investeeringutega seonduvad teemad,» kirjutab koja peadirektor Mait Palts ministeeriumile saadetud kirjas.

Väliskaubandusministri loomisel tuleb koja arvates kaotada praegune ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametikoht. Osad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ülesanded peaksid minema väliskaubandusministrile, ennekõike ekspordi ja investeeringutega seotud küsimused. Teised teemad peaksid koja hinnanhgul jääma praegusele majandus- ja taristuministrile, näiteks ehituse, elamumajanduse, innovatsiooni, telekommunikatsiooni ja infotehnoloogiaga seonduvad valdkonnad.

Seejuures peaks kaubanduskoja arvates uue ministri vastutusvaldkonda kuuluma ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) või vähemalt oluline osa selle tegevustest, sest suurem osa selle tegevustest on suunatud väljapoole Eestit või ettevõtete ekspordivõimekuse toetamisele.

«Väliskaubandusministri vastutusalas peaks olema ka majandusdiplomaatia ja diplomaatide võimekuse ja tähtsuse suurendamisega seonduvad teemad. Uue ametikoha loomisel peaks tekkima olukord, kus nii majandusdiplomaadid kui ka välisriigis resideeruvad EAS-i ekspordinõunikud kuuluvad väliskaubandusministri alla ning tegutsevad koordineeritult Eesti ettevõtete huvides jaon piisavalt ja võrdselt varustatud vajalike ressurssidega, on motiveeritud ning nende tegevus on läbipaistvalt eesmärgistatud,» märgib Palts kirjas. 

Lisaks leiab kaubanduskoda, et ettevõtetele toeks olev majandusesindaja peaks olema igas saatkonnas ning väliskaubandusministri vastutusalas peaksid olema ka arengukoostööga seonduvad teemad.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist on varasemalt öelnud, et ei toeta ideed luua välisministeeriumisse eraldi väliskaubandusministri positsioon, leides, et senist ettevõtluse toetamise poliitikat välismaal ja Eestis ei tohi lahutada. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles