FOTO: ASIE

Advanced Sports Installations Europe AS (ASIE) on Euroopa üks juhtivaid kunstmuruväljakute rajajaid ning hooldajaid. Ettevõte põhineb täielikult Eesti kapitalil ja alustas oma tegevust 1992. aastal, kui ettevõtte asutajad külastasid Rootsi ehitusmessi ja valisid välja kolm võimalikku tegevussuunda – üheks neist oli spordiväljakutega tegelemine.

Esimesed kümmekond aastat tegutses ettevõtte ainult Eestis, kuid alates 2006. aastast tegutsevad nad peamiselt väljaspool Eestit ning nüüdseks on spordiväljakuid ehitatud juba 24 Euroopa riigis. Peamisteks turgudeks on Rootsi, Norra, Holland, Belgia ja Hispaania.

Küsimusele, kas väliskliendid leiavad neid kergesti üles, vastas ettevõtte omanik Raul Lättemägi, et kui tegutseda ühes valdkonnas nii pikalt, kui nemad seda teinud on, siis tekib kontaktide võrgustik väga kergesti. Lättemägi lisas, et nad ei pea ennast potentsiaalsele väliskliendile müüma, nad pole isegi palganud müügiinimesi, kes ettevõtet reklaamiks. Aastate jooksul on tehtud üksjagu teavitustööd ettevõtte tegemiste ja teenuste kohta ning sõna on jõudsalt levinud.

Kunstmuruväljakud rentimiseks

Kuigi Eesti turg ei ole peamiseks sihiks, on siingi hiljuti paar mahukat tööd tehtud. Eelmisest aastast tasuks välja tuua kahe suure väljaku valmimist. Ettevõte polnud üle kümne aasta Eestis suuri väljakuid teinud ja nad tahtsid katsetada teistmoodi lähenemist spordiväljaku ehitamisse. Selle tulemusel tehti näiteks Haapsalu kesklinna täismõõdus jalgpalliväljak. Eriliseks muudab asja see, et tegemist on Eesti esimese rendiväljakuga.

Väljak ehitati valmis Haapsalu jalgpalluritele kasutusrendi põhimõttel, mis on sarnane sõidukite või kallite seadmete kasutusrendiga. “See säästab jalgpalliklubi või omavalitsust vajadusest maksta väljaku eest kohe alguses kopsakas rahasumma,” selgitas Lättemägi. Advanced Sports Installations Europe AS on teadaolevalt ainus ettevõte Euroopas, kes pakub kunstmuruga kaetud spordiväljakuid kasutusrendi põhimõttel.

Teine näide 2018. aastast on Saku Gümnaasiumi täismõõdus spordiväljakul kunstmuru vahetamine. Põhjaliku uuenduskuuri läbinud täismõõdus kunstmuruga jalgpalliväljak Sakus on nüüd pehmem ja sportlasesõbralikum kui varem. Staadioni kunstmurukihi alla paigaldati kahe sentimeetri paksune pehmenduskiht, mis vähendab jooksmisel põrutust ning tänu sellele ka võimalikke vigastusi tulevikus. Antud projekt on unikaalne, sest kõik ehitusprotsessis tekkinud jäätmed taaskäideldi ja -kasutatakse tulevikus uute väljakute ehitamiseks.

FOTO: ASIE

Keskkonnasäästlikud põhimõtted

Advanced Sports Installations Europe AS paneb väga suurt rõhku ringmajandusele ja jätkusuutlikkusele, sest kunstmuru jalgpalliväljakute vahetamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plasti segajäätmeid. Kuna kogu vahetusprotsess tehakse jalgpallistaadionil kohapeal, on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka süsiniku jalajälg kordades väiksem.

Alates 2012. aastast on ettevõttes kasutusel Arena kontseptsioon, mis võimaldab kasutatud kunstmuruväljaku kõik materjalid keskkonnasäästlikul moel taaskasutada. Kunstmuru rullitakse üles spetsiaalse masina abil ja seejärel eraldatakse liiv ja kummigraanul kunstmurukattest, puhastatakse, kuivatatakse ja taaskasutatakse. Kasutatud kunstmuru on võimalik lihtsalt ja kiiresti kasutada uue väljaku rajamiseks. Taaskasutatud muru sobib nii täismõõtudes jalgpallistaadionitele (8500 ruutmeetrit), väiksematele harjutusväljakutele kui ka koolide ja lasteaedade spordiplatsidele.

Arena kontseptsiooni eeliseks on see, et spordiväljakute ehitamine muutub kliendi jaoks soodsamaks, samas on tagatud kõrge kvaliteet ja hoitud ära suure hulga segajäätmete teke. Lättemägi kinnitusel on Arena plussiks ka see, et vanalt kunstmuruväljakult saab kätte praktiliselt 100% täitematerjalist. Taaskasutamist võimaldava lähenemise tõttu on välisklientide huvi veelgi kasvanud.

Ettevõtte keskkonnasäästlik mõtteviis pole jäänud märkamata. 2018. aastal pälviti Vastutustundliku ettevõtluse hõbetaseme märgis, millega tunnustatakse ettevõtteid, kes peavad oluliseks oma tegevuse mõju ühiskonnale ning teevad jõupingutusi negatiivse mõju vähendamiseks ja positiivse suurendamiseks. 2018. aastal võideti Eesti aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkurss ja oma alamkategoorias saadi kõige enam hääli uuendusliku kunstmuru taaskasutustehnoloogia Arena väljatöötamise eest.

FOTO: ASIE

600 spordiväljakut aastas

Tulevikuplaanidest rääkides kinnitas Lättemägi, et igal aastal vaatavad nad oma tegevuse üle ja teevad arendusmeeskonnaga uued plaanid. Pidevalt tegeletakse teenuste ja ettevõtte üldise arendamisega ning otsitakse uusi lahendusi ka tehnoloogia edasiarendamiseks.

Advanced Sports Installations Europe AS on saanud kahel korral toetust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, et töötada välja kunstmuru taaskasutamise tehnoloogia ning selleks vajalike seadmete prototüübid. Nüüdseks on nad saavutanud niivõrd professionaalse taseme, et kunstmuru suudetakse üles võtta ja seejärel taaskasutamiskõlbulikuks teha kas otse väljakul või selle vahetus läheduses.

Kuigi Eestis ehitas ettevõte 2018. aastal vaid kaks väljakut, valmis üle maailma nende eestvedamisel umbes 130 väljakut. 26 hooaja peale kokku on nad maailmas ehitanud üle 1200 täismõõdus jalgpalliväljaku. Lättemägi rääkis, et kui praegu teeb nende ettevõte umbes 120–140 väljakut aastas, mis tähendab seda, et iga 2–3 päeva tagant avavad nad mõnes riigis uue spordiväljaku, siis lähiaastatel on plaanis seda arvu tõsta. Nende eesmärgiks on ehitada umbes 600 väljakut aastas. Lättemägi kinnitas, et praeguste tehnoloogiate ja teadmiste juures tundub see olevat reaalne eesmärk.

Advanced Sports Installations Europe AS

• Asutatud: 2011. a

• Omanikud:

    R. Lättemägi, N. Starovoitova,

    M. Kärner, M. Rea-Peterson

• Käive (2018): u 2,3 mln eurot

• Töötajaid: 11

• Valdkond: kunstmuruväljakute rajamine, hooldamine ja käitlemine

FOTO: Jarmo Liiver

Advanced Sports Installations Europe ei ole mitte ainult oma valdkonna juhtivaid ettevõtteid Euroopas, vaid on esirinnas ka oma keskkonnasäästlike põhimõtete poolest. See on suund, mida peavad lähitulevikus viljelema rohkemad ettevõtted ja rõõm on näha, et just Eesti ettevõtjad on siin tihti suuna-näitajateks. KredEx on käendanud erinevaid ASIE investee-rimislaene ning usume, et senine viljakas koostöö jätkub ka tulevikus.