Laeva navigatsiooniarvutis mängida ja FB-s laike jagada ei või

  • Veeteede Amet soovitab uuendada laevade arvutites olevad navigatsiooniteatmikud
  • Digitaalse navigatsiooniteabega arvutis mängida ja sotsmeedias surfata ei või

Tallinna külastanud kaablilaeva Nexus kaptenisild

FOTO: Sander Ilvest

Veeteede Amet väljastas ringkirja, millega meenutab digitaalsete navigatsiooniteatmike kasutamise nõudeid. Küllaldased ja uuendatud navigatsiooniteatmikud peavad olema kaitstud voolukatkestuste, arvutiviiruste ja mittesihipärase kasutamise eest.

Veeteede Amet meenutas oma ringkirjas, et Eesti lipu all sõitvatel laevadel tuleb kontrollida, et reisiks vajalikud navigatsiooniteatmikud oleks küllaldased ja uuendatud. 

Digitaalsete navigatsioonirakenduste kasutamine on lubatud, kui laeval järgitakse tervet rida nõudeid. Muuhulgas peab navigatsiooniks kasutatav arvuti, millesse on paigaldatud navigatsiooniteatmik, olema varustatud ka avariitoiteallikaga, kaitstud viiruste eest, arvestama öise nägemise nõudeid ning seda arvutit ei tohi kasutada muudeks tegevusteks kui ainult navigatsiooniliste ülesannete täitmiseks. 

Digikaardid ja teatmikud peavad olema dubleeritud teise sarnastele nõuetele vastavasse arvutisse, mis on vahiohvitserile kiirelt kättesaadav. 

Järjest enam meenutab tänapäevaste laevade kaptenisild arvutuskeskust, mille paljudel ekraanidel võib näha väga erinevaid pilte. Laevad on internetiühendusega ning tehniliselt oleks laeva arvutid võimelised kõikideks operatsioonideks, milleks tavalised arvutidki. Turvakaalutlustel kehtivad merel siiski mitmed erinõuded. Mängimiseks ja sotsiaalmeedias surfamiseks navigatsiooniarvuteid kasutada ei või.

Ringkirjas toodud nõuded ei kehti kalalaevadel ning laevadel tonnaažiga alla 150 GT rahvusvahelises ja alla 500 GT kohalikus rannasõidus. 

Tagasi üles