Rene Arikas: Laevanduseelnõu rakendumine loob uusi töökohti

  • Uued töökohad merenduse kaldasektoris võivad suurendada SKT-d kuni 2%

Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas Lennusadamas

FOTO: Raul Mee/Mollusk Meedia

Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas: suur töö on tehtud, ent veel suurem seisab ees!

Veeteede Ameti peadirektor kommenteeris Riigikogus 23. jaanuaril teisel lugemisel olnud laevanduseelnõu menetlemist pärast Riigikogu toetavat otsust järgmiselt: "Täna läbis kaua ette valmistatud laevanduseelnõu Riigikogus teise lugemise ning saadeti kolmandale lugemisele 13. veebruaril. Tegemist on märgilise sündmusega terve Eesti merendussektori jaoks ning eriti hea meel oli näha, et suures osas väljendasid ka Riigikogu saadikud laevanduseelnõule oma poolehoidu." 

Rene Arikas: Meil on võimalik kasutada olemasolevat potentsiaali ning luua Eestisse ka suure lisandväärtusega töökohti.

Järgmisena on tema sõnul vaja esitada Euroopa Komisjonile riigiabi eelteatis, mille eesmärk on kiirendada hilisema riigiabi loa taotlemist. "Teatavasti on üldiselt riigiabi andmine keelatud ning erandid on lubatud vaid vähestes valdkondades, sh laevandusvaldkonnas. Riigiabi võib anda ainult peale Euroopa Komisjoni lubavat otsust," selgitas Arikas.

Laevanduseelnõu näol on tegemist olulise vaheetapiga Eesti laevanduse konkurentsivõime suurendamise teel. Strateegilises plaanis on kogu projekti eesmärk lisaks laevade lipu alla toomisele ka töökohtade loomine laevanduse kaldasektoris, laiendas Arikas laevanduseelnõu tähendust. 

Töökohtade loomine laevanduse kaldasektoris lisaks 10 aasta perspektiivis Eesti SKT-le hinnanguliselt 2%, hindas Arikas.

"Kuna meil on Eestis olemas kõrge merendusalase kompetentsiga töötajad, siis on meil võimalik kasutada olemasolevat potentsiaali ning luua Eestisse ka suure lisandväärtusega töökohti. Seega tuleb teha edasist tööd nii õigusloome, vajalike kaasaegsete teenindus- ja IT-keskkondade võimekuste arendamise osas," loetles Arikas järgnevaid samme. 

Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas lisas, et strateegilises plaanis on projekti eesmärk lisaks laevade lipu alla toomisele just töökohtade loomine laevanduse kaldasektoris, mis lisaks 10 aasta perspektiivis Eesti SKT-le hinnanguliselt 2%.

Tagasi üles