Kütusepetturite elu muutub jälle kraadi võrra kibedamaks

Kanister.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Maksuamet võtab 1. veebruarist kasutusele elektroonsed tööriistad, mis aitavad tõhusamalt kütuseturul vohavate pettuste vastu võidelda.

Näiteks avab maksuamet e-keskkonnas kütuse käitlemise andmekogu, mis tähendab, et elektroonse laoarvestuse ja –aruandluse kasutamine muutub kõigile kütuse hoiustajatele kohustuslikuks.

Uued infosüsteemid tagavad reaalajas järelevalve kütusesektoris ning muudavad aruandluse täielikult elektroonseks. 

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Erje Mettase sõnul aitavad veebruarist kõikidele kütusekäitlejatele kohustuslikuks muutuvad andmebaasid tagada, et tanklatesse jõuab nõutele vastav kütus, millelt on tasutud ettenähtud maksud.

«Kuigi kütusesektoris tekitatud maksukahjud ja sellega kaasnenud ebavõrdne konkurents on näidanud viimastel aastatel paranemise märke, siis ulatuvad kütusega seotud maksukahjud endiselt 53 miljoni euroni,» selgitas Mettas.

Ta lisas, et kütusesektor on pikalt oodanud täiendavaid samme, mis tagaksid sektoris maksupettuste vähenemise ja konkurentsiolukorra paranemise. «Tänu veebruarist kütusekäitlejatele ja -ladustajatele kohustuslikuks muutuvatele andmebaasidele on võimalik kogu järelevalve viia reaalaega ning kohe reageerida võimalikele eksimustele.»

Kütuse käitlemise andmekogusse (KKSi) hakkavad kütusemüügi tegevusluba omavad ettevõtted sisestama tarbimisse lubatud kütuse käitlemise andmeid. Kui praegu tuleb tarbimisse lubatud kütuse veol või võõrandamisel vormistada paberil saatedokument, siis alates 1. veebruarist tuleb esitada käitlemise kanded KKSi elektroonselt. Andmeid on võimalik esitada otse e-maksuameti/e-tolli keskkonda kui ka X-tee kaudu.

«KKSi kasutuselevõtmisega peavad arvestama ka kütust transportivad veofirmad. Kuna seniseid pabersaatedokumente asendavad veebruarist KKSi sisestatud andmed, siis peab vedaja enne veo alustamist veenduma KKSist, et sinna on veoks nõutav kanne sisestatud,» lisas Mettas.

Lisaks KKSile muutub veebruarist kohustuslikuks ka kütuse ladustamise või töötlemisega seoses arvestuse pidamine laoarvestuse ja -aruandluse andmekogus (LAAK). Sarnaselt kütuse käitlemise andmebaasile võimaldab LAAK teha operatiivset ja tõhusat järelevalvet kütusega tehtavate toimingute üle ja ladude üleselt. Samuti ühtlustab see laoarvestuse pidamise reegleid.

Tagasi üles