Riiklikes registrites uuendati maaga seotud andmeid

Riigi geodeetilise põhivõrgu II klassi märk.

FOTO: Maaamet

Maaamet korrastas eelmise aasta lõpus maatükiandmeid, mille tulemusel viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega.

Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatükkide pindala. Maatükkide uus pindala on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.

Maaamet ühtlustas katastriüksuste ehk maatükkide kohta käivad andmed eesmärgiga tagada naabermaaüksustele ühesugused piiriandmed. “Selle töö käigus selgitas maaamet välja usaldusväärseimad piiriandmed ja võttis aluseks kõige uuema aluskaardi. Nende andmete põhjal arvutati maatükkidele uus pindala, mis on nüüdseks uuendatud ka maakatastris ja kinnistusraamatus,” ütles maaameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu.

“Seejuures on oluline rõhutada, et andmete korrastamine registrites ei mõjuta piiri looduses. Täiendavalt kontrollitakse andmete võrdlemise teel, et andmed oleksid ­mõlemas registris ühetaolised.”

Tagasi üles