Töötukassa

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Postimees.ee seekordne lugejagallup uuris, kelle poolt on vastajad töötukassa umber lahvatanud tülis.

2468 vastajast valdav enamik ehk 86 protsenti ütles, et hoiab tööandjate ja ametiühingute poole

Valitsuse poole hoiab 14 protsenti vastanutest.