Admiral Markets loobus pangaks pürgimisest

Raha.

FOTO: SCANPIX

Admiral Markets AS otsustas esialgu loobuda krediidiasutuse tegevusloa taotlemisest, kuna firmal on tarvis kohandada enda äriplaan muutunud oludega, pärast seda võib ettevõte protsessi taaskäivitada.

Seoses muutunud väliskeskkonnaga, sellest tuleneva mõjuga krediidiasutuste tegevuskeskkonnale ning vajadusega kohandada krediidiasutuse tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani, otsustas Admiral Markets tegevusloa taotlusest loobuda ja esitas fnantsinspektsioonile vastavasisulise avalduse, mille see kolmapäeval rahuldas, teatas firma börsile.

Admiral Markets AS leiab, et krediidiasutuste tegevusloa alusel osutatavate teenuste efektiivsuse huvides on otstarbekas ajakohastada ja täiendada tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani.

Ettevõte peab võimalikuks, et tegevusloa taotluse tagasivõtmise järel esitab Admiral Markets AS uue taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks, seda pärast vajalike muudatuste tegemist, lisas firma.

Krediidiasutuse tegevusloa taotluse tagasivõtmine ei mõjuta Admiral Markets AS-i praegust tegevust, investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamist.

Tagasi üles