Euroopa Kohtu kohtujurist võttis otsinguvaidluses Google'i poole

Google logo.

FOTO: Arnd Wiegmann / Reuters / Scanpix

Euroopa Liidu regulatsioon, mis sunnib otsingumootoritel täita taotlused eemaldada otsingutulemustest taotleja kohta käivaid viited, peaks kehtima ainult Euroopa Liidu liikmesriikides, ütles Euroopa Kohtu kohtujurist ja asus sellega vaidluses Google'i poolele.

Google pöördus kohtusse Prantsusmaa vastu, et osaliselt vaidlustada «õigus olla unustatud» reegli rakendamine. Google'i hinnangul peaks see piirang kehtima ainult otsingumootori Euroopa domeenides, näiteks google.fr või google.ee, kuid mitte näiteks google.com puhul.

Kohtujurist Maciej Szpunar teatas mittesiduvas arvamuses, et Euroopa Liidu seadus «peaks piirama otsingumootorite operaatoritelt viitamiste kustutamise kohustuse ulatuse EL-iga».

Szpunar «ei ole selle poolt, et anda EL-i seadusele nii lai tõlgendus, et selle mõju ulatub kaugemale 28 liikmesriigist», lisati kohtu teates.

Üldiselt, kuid mitte alati, järgivad Euroopa Kohtu kohtunikud oma otsuses kohtujuristi arvamust.

Osapooled vaidlevad 2014. aasta Euroopa Kohtu otsuse üle, mille järgi anti isikutele õigus teatud tingimustel nõuda otsingumootori tulemustest nende kohta käivate tulemuste kustutamist selliselt, et Google pidi nõudmise täitma. 

Google oli otsusele vastu, kuid on seda täitnud Euroopa domeenides.

Prantsuse andmekaitseamet CNIL oli sellise eristamise vastu ja teatas, et see kodanike õigus peaks laienema kõigile otsingumootori domeenidele, sõltumata riigist.

2016. aastal otsustas CNIL Google'it 100 000 euroga trahvida, leides, et riigiti eristamine ei ole õiglane. Google vaidlustas trahvi Prantsuse kõrgemas kohtus, mis suunas selle omakorda Euroopa Kohtusse.

Tagasi üles