Lugeja küsib: kui pikad võivad olla autojuhi tööpäevad?

Autojuht roolis. FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

«Kas on seaduslik, et transpordifirma laseb oma autojuhtidel sõita 6 päeva nädalas ja töötada ka pea kõigil riigipühadel?

Tööpäevad lõppevad laupäeval umbes kell 10-11 ja algavad esmaspäeva varahommikul.

Kui see ei ole seaduslik, siis mida tegema peaks, et olukorda parandada?» küsis lugeja.

Vastab Tööinspektsiooni sõidukijuhtide tööinspektor Jüri Milov:

Autojuhi iganädalane töönädal võib tõepoolest kesta kuus järjestikust kalendripäeva. Eelmise iganädalase puhkeaja lõpust arvestatuna hiljemalt 144 tunni pärast peab algama uus puhkeaeg (kestusega 24–45 tundi). Seega juhul, kui töötaja alustab oma töönädalat esmaspäeva hommikul kell 6.00, peab ta alustama oma iganädalast puhkeaega hiljemalt pühapäeval kell 6.00. Kahenädalase mis tahes üksteisele järgneva perioodi ajal peab ära kasutama kaks iganädalast puhkeaega, mõlema kestus vähemalt 45 tundi. Erandina võib neist üks olla lühendatud ehk vähemalt 24tunnine. Seejuures kompenseeritakse vähendatud puhkeperiood samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu. Antud näite puhul lõpetab töötaja oma töönädala laupäeval kell 10-11.00, siis selleks, et kätte saada oma iganädalane puhkeaeg 45 tundi, saab ta alustada oma järgmist töönädalat esmaspäeval kell 7-8.00.

Samas ei tohi autojuht ületada ka oma iganädalase 56 tunnist sõiduaja ja 2 nädalase 90 tunnist sõiduaja normi.

Veel on oluline lisada, et juhul kui ka kõik töö- ja puhkeajanormid on täidetud, siis ületunnitöö tegemine saab kõne alla tulla üksnes poolte kokkuleppel. Ületunnitöö selgub arvestusperioodi lõpus. Näiteks kui töötaja töötab ühekuulise arvestusperioodi alusel, siis tuleb igakuiselt järgida kalendaarset tööajafondi ehk normtundide arvu. Jaanuaris 2019 on täistööaja alusel töötava töötaja normtundide arv 176. Üle 176 tunni töötamine saab toimuda üksnes töötaja ja tööandja kokkuleppel. Kui tegemist on pikema kui ühekuulise arvestusperioodiga, siis tuleb arvestusperioodi kuude normtundide arv liita, et teada, millal hakkab ületunnitöö tegemine.

Kui tööandja rikub töö- ja puhkeajanorme, siis peab töötaja pöörduma kirjalikult tööandja poole ja paluma rikkumise lõpetamist ehk andma märku, et ta pole nõus töötama vastuolus seaduses sätestatule. Tegemist on sisuliselt hoiatamisega. Samuti on töötajal võimalik kasutada seadusest tulenevat õigust keelduda ületunnitöö tegemiseks.

Käsiraamat sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kohta on leitav SIIT. Täiendavate küsimustega on võimalik pöörduda Tööinspektsiooni nõustamisjuristide ja sõidukijuhtide tööinspektori poole aadressil jurist@ti.ee

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back