Tammist soovib insenerid ja teadlased rände piirarvust eemaldada

Kohvrid.

FOTO: Panther Media

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist tegi siseministrile ettepaneku vabastada insenerid ning teadlased sisserände piirarvu arvestusest.

Vähene pakkumine tööjõuturul ning kõrged palgakulud on tekitanud olukorra, kus Eesti ettevõtted ei jõua endale teadus- ja arendustöötajaid palgata, mistõttu tuleb Eesti teadus- ja arenduspotentsiaali suurendamiseks laiendada teadlaste ja inseneride kaasamise võimalusi väljastpoolt Euroopa Liitu.  Eriti puudutab see spetsiifilisi tööstussektoreid, näiteks keemiatööstust ning masinatööstust, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

«Kõrgelt haritud ja Eestile suurt lisandväärtust loovad välisspetsialistid on Eesti arenguks vajalikud nendes valdkondades, kus sobivaid spetsialiste on Eestis vähe või puuduvad üldse. Ettevõtluses kasutatavad uued tehnoloogiad nõuavad ka vastava kvalifikatsiooniga inimesi,» ütles Tammist pressiteate vahendusel.

Eesti on seadnud eesmärgiks teadusmahuka majanduse suunas liikumise. 2017. aastal töötas Eestis kokku 4251 täistööajaga teadlast ja inseneri, neist 1162 ettevõtlussektoris. Aastal 2011 töötas Eestis üle kuue tuhande teadlase ja inseneri.

«Samal ajal peamegi laiendama Eesti teadlaste võimalusi leida rakendust praktiliste ülesannete lahendamisega ettevõtete juures. Nende lahendustega edasi töötamiseks andis mandaadi ka [teisipäevane] valitsuse majandusarengu komisjon,» lisas minister.

Madal teadustöötajate osakaal paistab MKM-i teatel ka silma Eesti võrdlemisel teiste Euroopa Liidu riikidega. 2016. aastal moodustasid teadus- ja arendusvaldkonna töötajad 0,88 protsenti kogu tööjõust, samas kui Euroopa Liidus oli see keskmiselt 1,24 protsenti. Soomes ja Rootsis oli see näitaja üle kolme korra kõrgem kui Eestis.

Tagasi üles