Töötukassa eelarve küündib üle poole miljardi euro

Töötukassa juht Meelis Paavel.

FOTO: Stanislav Moshkov

Töötukassa nõukogu kinnitas kolmapäeval asutuse järgmise aasta eelarve, mis näeb tuludeks ette 564,8 miljonit ja kuludeks 531,5 miljonit eurot.

Prognoosi kohaselt laekub töötuskindlustusmaksetest töötajate sihtfondi 131 miljonit eurot ja tööandjate sihtfondi 70,5 miljonit eurot, riigieelarvest eraldatakse 328,6 miljonit eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest koos riikliku kaasfinantseeringuga 34,6 miljonit eurot, teatas töötukassa.

Asutuse kuludeks on 2019. aastal planeeritud 531,5 miljonit eurot. Kulud kindlustushüvitistele, toetustele ja tööturuteenustele on kokku 486,9 miljonit eurot ning töötukassa tegevuskulud on eelarves 44,7 miljonit eurot. Võrreldes käesoleva aastaga kasvavad tuleval aastal kulud ennekõike töövõimetoetusele, erijuhtudel sotsiaalmaksule ning vähenenud töövõimega inimestele teenustele.

Tööd otsivate ja töötavate inimeste oskuste arendamisele ja koolitamisele on töötukassa tuleva aasta eelarves planeeritud 22,6 miljonit eurot, märkis töötukassa.

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel tõi uue aasta plaanides esile, et oluline on vaadata pikemalt ette, pöörata tähelepanu ka tööturule sisenema hakkavatele noortele.

«Tuleval aastal laiendab töötukassa oma tegevust koolinoorte suunal, keda nõustame teadlike õppimis- ja tööalaste valikute tegemisel. Koondame teadmised hariduse ja tööturu suundumustest töötukassasse, et anda noorele edasi parim võimalik karjäärialane teadmine,» rääkis Paavel.

Tagasi üles