Simson langetaks veeteetasusid

Kadri Simson.

FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul oleks veeteetasude alandamine mõistlik samm, kui see toob transiidiahelasse rohkem kaupu.

Simsoni juhitav transiidikomisjon arutas kolmapäevasel kogunemisel veeteetasude alandamise võimalusi. «Kui sadamate kasvuprognoosid peavad paika, siis tasude alandamine kasvatab meie piirkonna konkurentsivõimet ning lisanduvad laevad aitavad katta tasude alandamist juba kolme kuni viie aasta jooksul,» ütles minister pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et transiidikoridori konkurentsivõimelisena hoidmine eeldab kõikide hinnakomponentide tasakaalukat vaatlemist. «Tasude vähendamist otsustades on oluline kaaluda ka konkurentsiolukorda Läänemerel,» märkis Simson.

Samuti kuulas komisjon sektori ettepanekut tuua senisest enam vedelkütuse varusid Eestisse hoiule, arutas kaubaveo tulevikku ning konkurentsivõimet Eesti raudteel. Kuulati ka ettepanekuid raudteesektori tööjõu ja koolitamisega seotud probleemidest.

Raudteesektori kiire areng nõuab komisjoni hinnangul kõrgelt klassifitseeritud raudteealaste teadmistega ja oskustega tööjõudu. Selleks tuleb nende arvates juba praegu üle vaadata olemasolevaid õppevõimalusi ning luua täiendavaid õppekohti lähtuvalt uuenenud kutsestandarditest.

Transiidikomisjoni tööks on õigusloome-, valdkondlike strateegiate-, välissuhtluse- ja finantseerimisalaste ettepanekute tegemine, et tagada meie transpordiettevõtjate konkurentsivõime  ning soodustada majanduskasvu. Komisjoni juhib majandus- ja taristuminister.

Komisjoni kuuluvad riigikogu, MKM-i, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi, maksu- ja tolliameti, tehnilise järelevalve ameti, veeteede ameti, Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) esindajad.

Ettevõtetest on komisjonis Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, Rail Baltic Estonia, AS Operail, Sillamäe Sadam, Paldiski Sadam, Alexela Oil, Vopak E.O.S, E.R.S ja Kühne + Nagel ning Tallinna Lennujaam.

Tagasi üles