RB Rail kuulutas välja hanke Tallinn-Rapla lõigu projekteerimiseks

Rail Baltic.

FOTO: Rbestonia.ee

RB Rail AS kuulutas välja hanke teise etapi projekteerimiseks ja ehitusaegse järelevalve teostamiseks Lätis lõigul Vangaži-Salaspils-Misa ning Eestis lõigul Tallinn-Rapla.

Läti sektsioonile on hanke teiseks etapiks kvalifitseerunud kuus ning Eesti sektsioonile kümme rahvusvahelist konsortsiumi, kuhu kuuluvad projekteerimis- ja inseneribürood nii Baltikumist kui teistest Euroopa riikidest. Mainitud hange hõlmab endas põhiprojekti ettevalmistamist raudteeliini alus- ja pealisehitise ning sellega seotud tsiviilrajatiste ehitamiseks. Samuti toimeväärtusuuringute teostamist, ruumilise planeerimise lahenduste koostamist, üksikasjalikku tehnilist projekteerimist ja töövõtja järelevalve tagamist.

«Mõlemad raudteelõigud nii Eestis kui Lätis sisaldavad suurt hulka infrastruktuuri elemente, millest mõned - näiteks sillad üle Daugava jõe ning viadukt üle Tallinn-Rapla maantee - on väga kõrge keerukuse astmega. Sellest tulenevalt oleme väga rahul, et pakkujad omavad laialdasi kogemusi suurte taristuprojektide ehitamisel, mis on nõudnud sarnaste väljakutsete ületamist,» ütles RB Rail AS tehniline juht Mart Nielsen.

Eelprojekti kohaselt on lõik Vangaži-Salaspils-Misa 64 km pikk ning sellel asub 33 viadukti. Samuti ühendus Rail Baltica kombineeritud logistikakeskusega Salaspilsis ning kavandatava infrastruktuuri hoolduspunktiga Vangažis. Lisaks on lõigul 11 silda, sealhulgas üks projekti kõige märkimisväärsem struktuur Lätis – umbes 1,3 km pikkune sild üle Daugava jõe. Raudteelõigu Tallinn-Rapla pikkus on seevastu 48 km, kuhu on plaanitud rajada 24 viadukti ja 4 ökodukti.

Tänaseks on algatatud 7 detailse tehnilise projekteerimise hanget 11-st, kattes 57% kogu Rail Baltica raudteetrassi pikkusest. Eestis on tehnilise projekteerimise hanked käimas terve trassi ulatuses ehk Eesti-Läti piirist Tallinnani. Lätis ning Leedus on seevastu algatatud kaks detailse projekteerimise hanget neljast.

Tagasi üles