Tööandjate keskliit peab palgast sõltuvat pensionivalemit paremaks

Andres Kask.

FOTO: Andres Haabu

Eesti Tööandjate Keskliit ei ole veel töötanud välja konkreetset seisukohta 2037. aastast kehtima hakkava pensioni arvutamise valemi eelnõu kohta, kuid leiab üldiselt on parem palgast sõltuv pensionisüsteemi valem.

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas esmaspäeval muuta pensionivalemit nii, et alates 2037. aastast võetakse pensioni arvestamise aluseks pooles ulatuses staaž ja pooles ulatuses töötasu. Algse eelnõu järgi oleks 2037. aastast võetud pensioni arvestamisel aluseks üksnes töötatud aastad.

«Muudatuse juures on oluline aspekt, et muudatus vähendab ümbrikupalkade maksmise motivatsiooni ning parandab osalise ja puuduva töövõimega inimeste olukorda. Tööturu seisukohast on nii staažist kui palgast sõltuval pensionivalemil omad plussid ja miinused,» ütles Eesti Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonijuht Andres Kask.

Tööandjate suurim ootus pensionireformile on, et see soodustaks aktiivsena vananemist, ehk töötamist aasta-aastalt kauem.

«See on hädavajalik kuna meie rahvastik vananeb. Seejuures tuleb jälgida, et pensioniea tõusu positiivset mõju tööjõupakkumisele ei nulliks eelpensionide soodsamaks muutmine – et eelpension viiks tööturult tänasega võrreldes rohkem inimesi kui pensioniea tõus juurde toob. Aktiivset vananemist peab toetama ka tervise ja kvalifikatsiooni paranemine,» ütles Kask.

Tööandjad on seisukohal, et loodav pensionivalem ei tohiks kaotada töötaja stiimulit enda kvalifikatsiooni tõsta ja võimalikult kõrget sissetulekut saavutada. «Küsitav on küll, kui palju tänased tööturule sisenejad või juba tööealised inimesed pensionit stiimulina tajuvad ja teisalt säilinuks palgast sõltuva pensioniosaku kaotamisel palgast sõltuvus siiski teises pensionisambas, mis tänastel töötajatel on valdavalt niikuinii olemas,» märkis Kask.

Ta nentis, et staažipõhine pension loonuks stiimuli just kauem tööturul püsimiseks - mida rohkem on inimesel tööaastaid, seda rohkem on ka pensioniosakuid, kuid niinimetatud aktiivsusstiimul sisaldub kaudselt ka palgast sõltuvas pensionivalemis.

«Kõrgem sissetulek ja investeerimisvõime toetab seda, et inimesed pensioniikka jõudes ei pea vaid riiklikule pensionile oma sissetulekutes lootma. Seega tundub, et kokkuvõttes võib olla palgast sõltuv pensionisüsteem parem,» ütles Kask.

Tagasi üles