Tallinna Sadam hakkab keskkonnasäästlikele laevadele soodustust tegema

Tallinna Sadam.

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna Sadam pakub alates järgmisest aastast oma sadamates laevanduse energiamärgise ehk ESI-indeksiga liitunud laevadele võimalust taotleda kuni 8-protsendilist tonnaažitasu soodustust.

«Loomulikult täidavad kõik Läänemerel sõitvad reisi- ja kaubalaevad täna kehtivaid keskkonnaalaseid nõudmisi,» ütles Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ellen Kaasik pressiteate vahendusel. «Sadamana soovime aga tonnaažitasu soodustuse näol omaltpoolt julgustada laevafirmasid panustama täiendavalt säästlikesse lahendustesse ja seeläbi ka Läänemere tundliku ökosüsteemi kaitsesse.»

Sadamatasude keskkonnaalane diferentseerimine tugineb rahvusvahelisele laevade keskkonnaalasele indeksile ESI, mille väärtus arvutatakse tuginedes laeva õhusaaste heitkogustele, laeva energiasäästu programmile ning kaldaelektri kasutamise valmidusele.

«ESI-indeksit kasutavad sadamatasude arvestamisel ligi 50 sadamat kõikjal maailmas, seal hulgas meie lähinaaber Helsingi, Euroopa suurimad sadamad Rotterdam, Antverpen ja Hamburg ning mitmed teised,» ütles Tallinna Sadama juhatuse liige Margus Vihman.

«Mida rohkem ühel laevateel asuvaid sadamaid keskkonnasäästlikke lahendusi premeerib, seda motiveerivam on ka laevafirmadele võtta kasutusele uudseid ja säästlikke lahendusi – ainuüksi Tallinna Sadamast saadava soodustuse rahaline maht võib ulatuda kümnetesse ja isegi sadadesse tuhandetesse eurodesse aastas,» lisas Vihman.

Tallinna Sadama sadamates saavad laevad taotleda soodustust järgmiselt – laevadel ESI-väärtusega üle 80 on tonnaažitasu soodustus 8 protsenti ning ESI-väärtusega 65-79,9 on soodustus 3 protsenti. «Tonnaažitasu soodustuse eelduseks on laeva liitumine ESI-indeksiga, kokku on selliseid laevu maailmas tänaseks juba üle 8000,» sõnas Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ellen Kaasik.

Laevade keskkonnalaane indeks (Environmental Ship Index, ESI) on välja töötatud maailma sadamate kliimaalgatuse (World Ports Climate Initiative, WPCI) raames. Tänaseks juba paljudes Euroopa Liidu ja Norra sadamates rakendatud ESI on kujunemas üheks peamiseks energiamärgiseks, millega sadamad laevaomanikke keskkonnasõbralike laevade ja tehnoloogiate kasutuselevõtuks motiveerivad ja premeerivad.

Tallinna Sadam rakendas keskkonnaalaselt diferentseeritud sadamatasude süsteemi esmakordselt 2014. aastal, mil võimaldas prügi sorteerivatele kruiisilaevadele soodustuse jäätmetasudelt.

Tagasi üles