Uus riiklik eriplaneering: soomlane tahab tunnelit Helsingi ja Tallinna vahele
Minister sai taotluse kätte!

Turundaja Peter Vesterbacka Tallinna-Helsingi Finest Bay Area tunneliprojekt sai Dubai investoritelt 100 miljonit eurot rahastust. FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna-Helsingi tunneli projekti arendust vedav Peter Vesterbacka ettevõte Finest Bay Area Development Oy esitas rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks plaanitavale raudteetunnelile ja tehissaarele.

Projekti arendaja esitas reedel rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks, et kavandada Soome-Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart.

Finest Bay Area Developmenti veab Peter Vesterbacka, kes on avaldanud soovi rajada kahe linna vahele tunnel erasektori rahastuse abil. Projekti on Finest Linki nime all uurinud ka riigid, kohalikud omavalitsused ning selle uuringuid on toetanud ka Euroopa Komisjon.

Pressiteates nimetab Finest Bay Area Development end Finest Linki projekti arendajaks. Soraineni partner ja vandeadvokaat Paul Künnap ütles esmaspäeval BNSile, et Finest Link on üks neljast Finest Bay Area projekti trassialternatiivist.

«Meile teadaolevalt ei ole ükski teine grupp midagi esitanud,» ütles Künnap ning märkis, et seetõttu ei saa rääkida ka kahest eri projektist. Kui selliseid rühmi aga on, saavad nad öelda enda seisukohad ning arvamused menetluse käigus.

Projekti arendaja esitas ka Tehnilise Järelevalve Ametile (TJA) taotluse Soome-Eesti vahelise raudteetunneli ja tehissaare ehitamise aluseks oleva hoonestusloa menetluse algatamiseks.

Riigi eriplaneeringu algatamise taotluse eesmärk on terviklikult lahendada raudteetunneliga seonduvad küsimused nii meres kui ka maismaal. Täpsemalt soovib firma leida raudteetunnelile parim võimalik asukoht majandusvööndis, territoriaalmeres ning maismaal.

Hoonestusloa taotluse peamine eesmärk on alustada vajalike keskkonnauuringute tegemisega samal ajal riigi eriplaneeringu menetlusega, et Soome poolel tehtavad uuringud ning sellega seonduv piiriülene avalikkuse teavitamine ja kaasamine toimuks paralleelselt Eestis toimuvate tegevustega, teatas firma.

«Eestit ja Soomet ühendav raudteetunnel on ehitis, mille sarnaseid ei ole Eestis varem kavandatud ega ehitatud ning tegu oleks teadaolevalt seni pikima veealuse tunneliga maailmas,» märkis Finest Bay Area Devtelopment pressiteate vahendusel.

Tunnel on kavandatud teenindama mitte ainult reisijaid ja kaubatransporti – seda oleks võimalik kasutada ka andmeside- ja elektrikaablite ning muude kommunikatsioonide ja torustike paigaldamiseks.

Helsingi-Tallinna raudteetunneli pikkus on ligikaudu 100 kilomeetrit ning raudtee projekteerimisel võtab Finest Bay Area Development aluseks arvutusliku maksimaalse kiiruse 360 kilomeetrit tunnis. Firma arvestab ka tehnoloogiatega nagu Hyperloop.

Eriplaneeringu algatamise või mittealgatamise otsustab valitsus, teatas rahandusministeerium. Riigihalduse minister Janek Mäggi nimetas Eesti ja Soome vahelist tunnelit oluliseks tulevikku suunatud projektiks. «Tutvume meile esitatud taotlusega ning seejärel alustame seadusekohast menetlust. Kõik algatamisega seotud asjaolud tuleb välja uurida ning siis saab valitsus teha otsuse, kas eriplaneering algatada või mitte,» märkis ta pressiteate vahendusel.

Riigi eriplaneeringu eesmärk on sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamine, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse või jäetakse algatamata 90 päeva jooksul riigi eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest arvates.

Enne seda peab rahandusministeerium välja selgitama, kas kavandatav ehitis on riigi eriplaneeringu objekt ja kas selle teostamine on tulevikus võimalik.

Soolas 100 miljonit

Ühtlasi selgus täna, et Peter Vesterbacka leidis Tallinna-Helsingi tunnelile 100 miljonit.  Nimelt sai Vesterbackale kuuluv Finest Bay Area Tallinna-Helsingi tunneliprojekt Dubai investoritelt 100 miljonit eurot rahastust.

Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli projekt sai Dubai ehitusfirmalt ARJ Holding 100 miljonit eurot, vahendas uudisteagentuur STT. Arendusfirma Finet Bay Area Development Oy teatel on see ettevõte keskendunud vee-, energia- ja infratehnoloogiatele. ARJ on pereettevõte, mis on ehitusprojekte ette võtnud 18 riigis. Vesterbacka on varem hinnanud, et tunneli kogukulu võib olla ligikaudu 15 miljardit eurot.

Tagasi üles
Back