Tööinspektsioon: tõsisemad tööõnnetused juhtuvad väikeettevõtetes

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Käesoleva aasta 11 kuuga on registreeritud 4673 tööõnnetust. 64 protsenti õnnetusest juhtus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes. Kõik sel aastal tööl hukkunud inimesed olid mikro, väikese või keskmise suurusega ettevõtte töötajad.

Kõigist 2018. aasta esimese 11 kuuga registreeritud 4673 tööõnnetustest juhtus 3014 mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõttes. Nende ettevõtete arvele jääb ka pea kolmveerand kõigist raske tagajärjega tööõnnetustest.

Tööl on sel aastal elu kaotanud seitse inimest, lisaks on täpsustamisel nelja surmaga lõppenud tööõnnetuse asjaolud. Üks hukkunutest töötas keskmise suurusega ettevõttes, kuus väikeettevõttes ning neli mikroettevõttes. Surmaga lõppesid tööd metallitoodete tootmisel, ehitusel, veonduses ja laonduses, mäetööstuses ning elektrienergia tootmisel. Suurettevõtetes pole sel aastal ükski õnnetus lõppenud töötaja surmaga.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul võib Eesti suurimaks tööandjaks pidada väikeettevõtet, mis sageli on perefirma. «Mikro- ja väikeettevõtetes kipub tööohutus jääma tahaplaanile, sest kogu tähelepanu läheb põhitegevusele ja ressurssi töökeskkonna kujundamisele jääb napiks. Statistika aga kinnitab, et just väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes juhtub palju tõsiste tagajärgedega õnnetusi,» nentis ta.

Maripuu sõnul võib statistika põhjal väita, et tööohutus suurettevõtetes on paranenud, aga väiksemad ettevõtted vajavad suuremat tuge. «Koostöös tööandjatega oleme välja töötamas infosüsteemi, et aidata ka väiksematel ettevõtetel kujundada head töökeskkonda ning seeläbi hoida töötajate elu ja tervist,» lisas Maripuu.

Mullu registreeriti 5184 tööõnnetust, millest 59 protsenti juhtus väiksemates ettevõtetes. Mullu hukkus tööd tehes üheksa inimest, kellest kaheksa oli mikro, väikese või keskmise suurusega ettevõtte töötaja.

Maksu-ja tolliameti andmeil oli eelmisel aastal Eestis 54 652 ettevõtet, kus oli vähemalt üks töötaja. 85 protsenti neist ettevõtetest on mikroettevõtted, kus töötab alla kümne inimese.

Mikroettevõttes töötab kuni 10 inimest, väikeettevõttes 10-49 ning keskmise suurusega ettevõttes kuni 249 töötajat.

Tagasi üles