Rail Baltic: toetus raudtee ehitamisele tõuseb

Rail Baltic.

FOTO: eskiis

Uuringufirma RAIT Faktum & Ariko poolt oktoobris läbi viidud arvamusuuringu kohaselt pooldab Rail Balticu kiiret raudteeühendust 57 protsenti Eesti elanikest.

Elanikkonna toetus Rail Balticu projektile on kevadiselt 52 protsendilt kasvanud 57 protsendile. Mittetoetajate hulk vähenes eelmise uuringuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra 31 protsendini küsitletutest. Nende inimeste arv, kellel puudub seisukoht, on langenud seniselt 15 protsendilt 12 protsendile.

Keskmisest enam toetavad projekti inimesed, kellel on kiire rongiga sõidukogemus (toetus 68%). Toetus kasvab koos haridustasemega – enim on Rail Balticu projektil toetajaid kõrgharitud elanikkonna seas (67%). Vanuserühmadest on projekti suhtes positiivsemalt meelestatud 15-29- ning 30-49-aastased inimesed, mõlemad 60 protsendiga.

«Oleme avalikkust jooksvalt informeerinud projekti arengutest ning see töö kannab vilja: uuring tõi välja, et inimeste arv, kes Rail Balticust üldse kuulnud pole, on kahanenud nullini. Näeme samuti, kuidas isiklik vahetu sõidukogemus suurendab toetust kiirele raudteeühendusele,» ütles Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave.

«Rail Balticu projekt liigub Eestis valmimise poole: trassikoridor on paigas, vastu on võetud eelprojekt, mille alusel tellime põhiprojekti ning uuel aastal algab Rail Baltica põhitrassi esimeste objektide ehitus,» ütles Sillave.

62 protsenti küsitletutest on seisukohal, et Eestil peaks olema kiirem ja kaasaegsem raudteeühendus Euroopaga ja neist omakorda 83 protsenti pooldab selle realiseerumist läbi Rail Baltica. Samuti 62 protsenti kõigist küsitletutest hindab projekti mõju Eestile tervikuna positiivseks.

Rail Balticu ühenduselt oodatakse jätkuvalt enim odavamaid, kiiremaid ja mugavamaid ühendusi Euroopaga ja üldist head mõju majandusarengule. Arvamust Rail Baltica kohta mõjutavad küsitletute hinnangul peamiselt projekti tasuvus, aga ka raudtee rajamisega seotud keskkonnaküsimused. 62 protsenti projekti mitte toetajatest oleksid keskkonnakahjude minimeerimise korral valmis Rail Baltica projekti toetama.

Uuringufirma RAIT Faktum & Ariko viis käesoleva aasta 8.-25. oktoobrini läbi üle-eestilise veebiküsitluse 1013 elaniku seas. RAIT Faktum & Ariko on sarnase metoodikaga küsitlust korraldanud alates 2016. aastast.

Tagasi üles