Tallinna Vesi sai kohtus jälle lüüa

Tallinna Vee käive ja kasum purustasid rekordi.

FOTO: ERIK PROZES /

Tallinna halduskohus jättis esmaspäevase otsusega rahuldamata ASi Tallinna Vesi kaebuse konkurentsiameti vastu ning otsustas, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta.

Antud kohtuasja oli seejuures liidetud ettevõtte poolt perioodil 2014–2017 esitatud kuus kaebust. Nende põhisisuks oli küsimus, kas Tallinna linna ja Tallinna Vee vahel 2001. aasta jaanuaris sõlmitud teenusleping, mis sisaldas muu hulgas hinnaregulatsiooni põhimõtteid, on siduv konkurentsiametile, kes peab veeteenuse hinnad kooskõlastama.

Riigikohtu halduskolleegium jättis mullu detsembris olulises osas rahuldamata AS Tallinna Vesi kaebuse konkurentsiameti vastu. Halduskohus ei näinud esmaspäevases kohtuotsuses põhjust asuda riigikohtust erinevale seisukohale ja seetõttu jäeti ettevõtte kaebus rahuldamata, teatas kohtu pressiesindaja BNSile.

Tallinna linn ja Tallinna Vesi sõlmisid 2001. aastal teenuslepingu, mis sisaldas hinnaregulatsiooni põhimõtteid, mille abil määrata kindlaks veeteenuse hinnad Tallinnas. Tallinna Vesi esitas 2010. aasta lõpus konkurentsiametile taotluse Tallinna ja Saue linnas osutatava veeteenuse hinna kooskõlastamiseks ajavahemikuks 2011–2015.

Konkurentsiamet jättis tariifitaotluse aga rahuldamata, kohustades ettevõtet lõpetama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse rikkumine ning viima veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas seadusega vastavusse.

Tallinna Vesi esitas alates 2013. aastast igal aastal kuni 2017. aastani konkurentsiametile taotluse Tallinna linna vee-teenuste hindade kooskõlastamiseks. Konkurentsiamet tegi igal aastal omakorda vastuseks teavituse, et ettevõtte hinnataotlus on endiselt puudustega ning taotlus jäeti läbi vaatamata ning menetlus lõpetati.

Halduskohus leidis, et puudub alus kohustada konkurentsiametit teenuslepingu tariife puudutavat osa täitma, sest leping ei ole neile siduv. Seega jäid ASi Tallinna Vesi kaebused rahuldamata. Tallinna Vesi esitas kohtule ka kahjunõude, mis jäi samuti rahuldamata.

Ettevõte võib apellatsioonkaebuse esitada hiljemalt 2018. aasta 19. detsembril.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles