Rail Baltic Estonia kuulutas välja üliolulise hanke

Rail Baltic.

FOTO: eskiis

Rail Baltic Estonia OÜ kuulutas välja hanke, et selgitada välja otstarbekaim strateegia ehitushangete tegemiseks ja ehitustöö korraldamiseks. 

Hangitava töö eesmärk on tagada kiire raudtee ehitustööde tähtaegne ja plaanipärane korraldamine ning ühtlasi ka parim võimalik raamistik kohalike ettevõtete ja maavarade kasutamiseks ehitusperioodil, teatas ettevõte.

«Rail Baltic on suurim taristuehitusobjekt, mida Eestisse on kunagi kavandatud ning sellise mastaabiga projekti korral on ehitustööde oskuslik ja sujuv korraldamine määrava tähtsusega,» kirjeldas Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets hanke olulisust.

Salometsa sõnul on värske hanke eesmärk saada Rail Balticu projekti täielik hankestrateegia, mis muuhulgas näitab seda, mitmes osas ja mitme eraldi hanke raames tuleks ehitustöövõttu ja seonduvaid tegevusi hankida.

«Lahtiseletatuna tähendab see näiteks hangete ajastamist selliselt, et oleks tagatud suurim võimalik sujuvus,» rääkis Salomets. «Nii näiteks selgitab hankestrateegia, milliseid hankeid ja mis ulatuses on otstarbekas osadeks jaotada. Ühtlasi hõlmab strateegia optimaalseid töölõikude pikkusi, ehitusprotsessi tööliikide vaatlemist kompleksselt alates muldkeha rajamisest kuni pealisehitisteni, alates erinevatest rajatistest kuni juurdepääsuteede ja kommunikatsioonideni.»

Kõrvuti strateegia koostamisega on hankes sätestatud võimalus tellida detailsem ehitustööde korraldamise kava, mis kaardistab hangete eeldatavad mahud ja kaasnevad riskid, et tagada mõistlik konkurents ja adekvaatsed hinnapakkumised. «See teenib ühtlasi ka meie jaoks väga olulist eesmärki kaasata hangetesse kohalikke ettevõtteid, eelistada kõige keskkonnasõbralikumaid lahendusi ning kasutada võimalikult säästvalt kohalikke maavarasid,» selgitas Salomets. 

Kava kohaselt järgmise aasta sügistalvel valmiv hankestrateegia peab arvestama rahvusvaheliste parimate praktikate ja kogemusega sarnase suurusjärguga projektidelt ning ka kohaliku turu võimekusega.

Pakkumised Rail Balticu ehitamise hankimise kontseptsiooni koostamiseks tuleb esitada 20. detsembriks.

Rail Baltic Estonia OÜ on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte, mis on loodud Eesti riigi huvide esindamiseks Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS. Rail Baltic Estonia põhiülesanne on kiire raudteeühenduse realiseerimine ning sellega seotud administratiivsete ja tehniliste ülesannete täitmine Eestis. Rail Baltic Estonia OÜs töötab 12 inimest.

Tagasi üles