Oleg Ossinovski kaebus peatas Eesti Energia hiiglasliku tehingu
Lisatud Eesti Energia kommentaar

29.05.2018. Paldiski, Harjumaa. Eesti Energia ja Vardar sõlmisid lepingu 4Energia ostuks Enefit Green poolt. Estonian state-owned energy company Eesti Energia has concluded an agreement to acquire 100% of the shares in renewable energy company Nelja Energia. FOTO: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA

FOTO: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Tallinna halduskohus peatas Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia kaebuse peale konkurentsiameti otsuse, millega lubati Eesti Energial osta Nelja Energia.

Konkurentsiamet andis pärast kuudepikkust vaagimist 6. novembril viimaks Eesti Energiale õnnistuse osta norrakatele kuulunud taastuvenergiafirma Nelja Energia. Läti ja Leedu regulaatorid andsid rohelise tule juba ammu. Tehingu hind oli 290 miljonit eurot.

Kuid Oleg Ossinovski ettevõte Skinest Energia esitas mõned päevad hiljem Tallinna Halduskohtule kaebuse tühistada konkurentsiameti otsus ning tuvastada, et Eesti Energia ettevõtte Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine on keelatud. Alternatiivselt taotleb Skinest Energia, et konkurentsiamet teeks uue otsuse, millega keelataks ettevõtete koondumine või teise alternatiivina kohustada konkurentsiametit jätkama Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlust.

Koos kaebusega esitas Ossinovski ettevõte ka esialgse õiguskaitse taotlus, millega paluti viivitamatult peatada tagasiulatuvalt konkurentsiameti otsuse kehtivus ning keelata Enefit Greenil ja Nelja Energial koondumise jõustamine kuni käesoleva kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

«Kohus peatas 8. novembri määrusega konkurentsiameti otsuse kehtivuse ning keelas Enefit Green ASil ja Nelja Energia ASil koondumise jõustamine kuni 10. detsembrini. Kohus andis konkurentsiametile seisukoha esitamiseks, esialgse õiguskaitse taotluse põhjendatuse kohta, tähtaja hiljemalt 19. novembril. Samaks tähtajaks on ka Enefit Green ASil ja Nelja Energia ASil õigus esitada kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse suhtes oma seisukoht,» teatas halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu.
 

Konkurentsiamet ei andnud heakskiitu kergekäeliselt

Enefit Green viis tehingu lõpuni 6. novembril pärast koondumise loa saamist, omandades 100 protsenti Nelja Energia aktsiatest. Seega viidi koondumine lõpuni oluliselt enne Skinesti poolt kaebuse esitamist ja selle põhjal esialgse ja ajutise õiguskaitse rakendamist kohtu poolt. Kohus on andnud nii konkurentsiametile kui ka Enefit Greenile ja Nelja Energiale oma seisukohtade esitamiseks aega kuni 19. novembrini. Peale esitatud seisukohtadega tutvumist, otsustab kohus, kas võtta Skinesti kaebus menetlusse või mitte.

Konkurentsiamet on Enefit Greeni poolt Nelja Energia omandamist põhjalikult analüüsinud. Menetlus on kestnud viis kuud, mille jooksul on amet kogunud infot nii konkurentidelt, klientidelt kui turukorraldajatelt ning hinnanud tehingu mõju konkurentsiolukorrale. Eelnevat arvestades oleme kindlad, et konkurentsiameti meeskond ei ole koondumisele heakskiitu kergekäeliselt andnud. Loomulikult anname halduskohtule kõik vajalikud selgitused ning loodame, et otsused tehakse kiiresti.

Eesti on seadnud endale ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid, kus soovime taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga lõpptarbimisest jõuda 2030. aastaks 50 protsendini. See on signaal kõigile arendajatele nii Eestis kui mujal, et oodatakse olemasolevaid ja uusi arendajaid projekte ellu viima. Riigipiire siin sektoris ei tunta. Paraku, nagu käesolev ja ka viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused näitavad, on Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad seisukohal, et Eesti Energial ei ole õigust taastuvenergiat arendada. See ei toeta kuidagi riikliku ambitsioonika eesmärgi saavutamist.

Taastuvenergia on samamoodi energia nagu muudest allikatest toodetud energia. Eesti Energia on taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootnud juba 16 aastat. Omanik on seadnud Eesti Energiale selged ootused, mille baasilt on kinnitatud Eesti Energia strateegia. Juba aastaks 2022 soovib Eesti Energia kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40 protsendini. See toetab ka Eesti pikaajaliste taastuvenergia eesmärkide saavutamist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles