Uuring: Eesti koolinoorte eeskuju on Elon Musk

Elon Musk on noorte eeskuju.

FOTO: TORU HANAI / REUTERS

Kantar Emor viis TransferWise’i tellimusel Eesti koolinoorte seas läbi uuringu, kust selgus, et noorte eeskuju on rahvusvaheline ärimagnaat, insener, leiutaja ja investor Elon Musk. Järgnevad Bill Gates ja Kersti Kaljulaid.

Uuringu tulemuste kohaselt plaanib mõne (info)tehnoloogiaga seotud eriala edasi õppimiseks kindlasti valida 7 protsenti vastanutest, 16 protsenti teeb seda enda sõnutsi üsna tõenäoliselt. Samas enam kui pooled noortest pigem sellesuunalisele karjäärile ei mõtle ja veerandil ei ole veel kindlat seisukohta. 

TransferWise’i arendusjuhi Alvar Lumbergi sõnul ei ole karjäärivaliku osas uuringu tulemus üllatav. «TransferWise on võtnud oma südameasjaks julgustada noori edasiõppimisel valima infotehnoloogiaga seotud erialasid. Digiteadmised muutuvad iga päev üha olulisemaks – olgu see startup, meditsiin või isegi põllumajandus, innovatsiooni on igas valdkonnas vaja,» lisas Lumberg.

Tehnoloogiakarjääri valivad poisid tõenäolisemalt kui tüdrukud ‒ tehnoloogiaeriala valikus on kindel või kaalub seda umbes kolmandik (34 protsenti) noormeestest ning vaid 15 protsenti neidudest. Peamine takistus tehnoloogiaga seotud eriala valikul on huvi puudus valdkonna vastu, mida märgib veidi enam kui pool koolinoortest. 

Ligikaudu kolmandik koolinoortest näeb takistusena ka loodus- ja reaalainete keerukust ning raskust nendega toimetulemisel. Nii huvipuudus kui ka reaalainete keerukus on tütarlastele selgelt suurem takistus kui noormeestele. Samas usk infotehnoloogia valdkonnas edukasse karjääri on väga kõrge ja väheseid karjäärivõimalusi nähakse takistusena harva. 

Uuringu käigus küsiti noorte käest ka, kes on nende karjäärialased eeskujud. Kõige enam nimetati karjääri eeskujuna Elon Muski, seda valdavalt noormeeste seas. Lisaks nimetati Microsofti asutajat Bill Gatesi ja ka Eesti presidenti Kersti Kaljulaidi. Samas väga paljud noored nimetasid oma karjääri eeskujuna oma vanemaid ja teisi pereliikmeid. 

Kantar Emor tegi TransferWise’i tellimusel uuringu Eesti gümnaasiumiastme noorte seas. Uuringu eesmärk oli mõõta koolinoorte huvitatust tehnoloogiaharidusest ja kaardistada huvi infotehnoloogia valdkonna karjääri vastu. Samuti sooviti mõista, mis on kõige suuremad takistused tehnoloogiaga seotud erialade valikul. 

Küsitluses osalesid Eesti põhikoolide 9. klassi ja üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes või muus keskharidust andvas õppeasutuses õppivad noored. Valimi moodustamisel arvestati sihtrühma jaotumisega piirkonna ja elukoha tüübi (linn/maa), soo ning rahvuse lõikes.

Tagasi üles