Erameedia liidud: ERR peaks meelelahutusega tagasi tõmbama
ERRi rahastamises kahtlustatakse ka keelatud riigiabi!

Mart Raudsaar

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Eesti erameediakanaleid ühendavad liidud saatsid poliitikutele pöördumise, kus ütlesid lühidalt ja maakeeli: me ei taha, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) konkureeriks maksumaksja raha toel kommertskanalitega online-portaalides meelelahutusliku sisu tootmisel.

«Me leiame, et tänasel päeval on Eesti Rahvusringhäälingu tegevuse korraldamises mitmeid puudujääke, mis seavad ohtu nii avalikkuse usalduse riigi raha kasutamise osas kui ka ausa konkurentsiolukorra Eesti meediamaastikul,» ütles Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tegevdirektor Mart Raudsaar.

Seetõttu palus ta kõigil asjaosalistel meelde tuletada avalik-õigusliku ringhäälingu tegevuse eesmärgid ning hinnata, kas näiteks online-meelelahutusportaali Menu arendamine maksumaksja raha eest on nende eesmärkidega kooskõlas või mitte.

Raudsaar heitis rahvusringhäälingule ette, et uute tegevuste alustamisel ei ole nad arvestanud riigiabi reeglite ja protseduuridega. ELi riigiabi reeglite kohaselt saab uute teenustega (näiteks online-meedia) alustada vaid eelneva põhjaliku analüüsi ja avaliku konsultatsiooni järel, mille eesmärk on kindlustada uue teenuse vastavus riigiabi reeglitele.

Raudsaar kritiseeris, et uute tegevuste seas on ERR muuhulgas alustanud mittepõhjendatult e-kaubandusega, mida Euroopa Komisjon selgesõnaliselt peab mittevastavaks ringhäälingu tegevuse nõuetele.

Samamoodi on liitude hinnangul ERRi murekohaks adekvaatse järelevalve ja kontrolli olemasolu, kuna puudub praegu püsiv ja stabiilne kontrollimehhanism. Riigikontroll on läbi viinud ainult ühe põhjaliku auditi ERRi tegevusest, mille aruandes on välja toodud, et rahvusringhäälingu rahastamises on tuntavaid puudujääke rahastamise läbipaistvuses ning pole täpselt teada, mida ERR eraldatava raha eest saab või ei saa pakkuda.

Eesti Ringhäälingute Liidu juhatuse esimees Toomas Vara ütles, et avalik-õigusliku asutuse rahastamine peab toimuma lähtuvalt tema tegevuseesmärkidest ning tuginema riigieelarvelise tegevuse sellisel fookustamisel, mis ei tähendaks rünnakut eraettevõtluse vastu.

Eesti Ajalehtede Liit on ajalehtede ühishuvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuulub 38 Eestis ilmuvat väljaannet. EALL kaitseb ajalehtede ühiseid huve ja õigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest.

Eesti Ringhäälingute Liit (ERL) on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri ning esindab raadio- ja televisiooniorganisatsioonide huve. ERLi on koondunud praktiliselt kõik Eesti ringhäälinguorganisatsioonid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles