Sisuturundus

Kas tahad, et ettevõtte vastutustundlikkuse eesmärgid annaksid tulemusi? Ära unusta neid tunnustamisega siduda

FOTO: iStockphotos

Kui ettevõte tahab kindlustada oma äritegevuse eesmärkide täitumist, seotakse eesmärgid tunnustamisega. Maailma ettevõtted on tegutsema asunud ja hakanud premeerimise mõõdikutesse ka vastutustundlikkuse eesmärke tooma.

Tänu paremale arusaamisele inimese käitumisest ning ühiskonna pideva arengu tõttu on organisatsioonide edu tagamiseks tõsudnud traditsiooniliste, tulemusel põhinevate tunnustamiseesmärkide kõrvale varasemast mitmekülgsemaid premeerimissüsteeme. Lisaks vaid tulemuse eest tunnustamisele pööratakse üha enam tähelepanu ka sellele, kuidas tulemus saavutatakse ning seda tunnustatakse.

Viimastel aastatel on premeerimisvaldkonna üks märkimisväärsematest trendidest olnud vastutustundlikkus.

Vastutustundlik tunnustamine suunab ettevõtte personali tegutsema ettevõtte, klientide, keskkonna, koostööpartnerite ja töötajate enda soovitud viisil.

Tunnustad selle eest, mida ise hindad

Premeerimissüsteemi on põhjust hoida kooskõlas ettevõtte väärtuste ja eesmärkidega. See, mille eest tunnustatakse, räägib sellest, milline tegevus on organisatsioonis soovitud ja milline mitte.

Ettevõtte avaliku kuvandi ja praktiliste tegude vaheline konflikt kujutab endast märkimisväärset riski ettevõtte mainele.

Kommunikatsioonis vastutustunnet rõhutav ettevõte peaks juhtima tööd selles suunas ja töötajaid vastutustundliku tegevuse eest tunnustama. Muidu võib juhtuda, et ettevõtte premeerimispoliitika ja praktiline tegevus triivivad küll edasi, kuid reaalset sidet juhtkonna poolt mainitud vastutustundega ei eksisteeri.

Ettevõtte avaliku kuvandi ja praktiliste tegude vaheline konflikt kujutab endast märkimisväärset riski ettevõtte mainele. Sellest vaatepunktist on tunnustamissüsteem lisaks ettevõtte tegevust juhtivatele vahenditele osaks ka igapäevaste riskide haldamisest.

Eeskuju parimatelt

Mandatum Life’i premeerimisteenuste juhi Kiisa Hulkko-Nymani sõnul võib tunnustamissüsteemi mõõdikuna kasutada ettevõtte peaaegu kõikide tegevusvaldkondade kvaliteedi ja edu mõõdikuid. Premeerimine juhib tegevust tugevalt ja just seetõttu tuleb tunnustamissüsteemi üles ehitades olla hoolikas. Hoolimatult või lühinägelikult paika pandud mõõdikud võivad suunata töötajaid nii kliendi huvide kui ka ettevõtte seisukohalt ebasoodsas suunas.

FOTO: Kiisa Hulkko-Nyman

Milliseid asju võivad ettevõtted siis arvesse võtta, ehitades oma tunnustamissüsteemi üles vastutustundlikuna?

„Eesrindlikud ettevõtted premeerivad oma töötajaid näiteks ressursiefektiivsuse, süsinikujalajälje kahandamise, tööõnnetuste vähesuse, personali heaolu ja klientide rahulolu eest. Lisaks sellele ergutavad paljud ettevõtted oma töötajaid tervislikke eluviise järgima,” ütles Hulkko-Nyman. „Eelpool mainitutest on eriti klientide rahulolu eest tunnustamine üha tavalisemaks muutunud.”

Protsesside ja uute tegutsemisviiside arendamiseks sobivad pea kõik organisatsiooni tunnustamissüsteemi osad. Tihti tulevad parimad ideed tegutsemisviiside arendamiseks organisatsioonides rohujuuretasandilt, aga töötajate premeerimine algatusvõime eest on endiselt kahetsusväärselt haruldane.

„Arendamise ergutamiseks sobib eriliselt hästi nii öelda kiire tunnustamine, mis on hetkel kasvav trend. Vahetu tagasiside suunab efektiivselt inimeste käitumist,” ütles Hulkko-Nyman.

Premeerimissüsteemi võidakse tuua vastutustundlikkuse eesmärke nii mõõdikute kui ka algtingimustena. Teisiti öeldes võidakse tunnustamisel mõõta, kui hästi näiteks süsinikujalajälje kahandamises õnnestutakse ja tulemustasu suureneb vastavalt sellele, mida parem tulemus on. Teine võimalus on seada algtingimus, millisel juhul makstakse tulemustasu ainult siis, kui tulemus ületab kokkulepitud väärtust.

Vastutustundlikkust kaasatakse mõõdikutesse vaikselt

Juhtkonna tunnustamisel hakkavad vastutustundlikkuse mõõdikud alles nüüd tavaliseks muutuma. Konsultatsioonifirma McKinsey uuringu järgi on vaid üks ettevõte 12-st toonud juhtkonna tulemuspõhisesse tunnustamisse jätkusuutliku arenguga seotud mõõdikuid. Ettevõtetes peetigi tulemustasude ja KPI (Key Performance Indicator) ehk tulemuslikkusmõõdikute puudumist suurimaks põhjuseks, miks vastutustundlikkusest ei ole saadud täit kasu.

Uuringutes peeti KPI-mõõdikute puudumist suurimaks põhjuseks, miks vastutustundlikkusest ei ole saadud täit kasu.

„Kuigi vaid osa ettevõtetest on sidunud vastutustundlikkuse eesmärgid juhtkonna tunnustamisega, usun, et see praktika muutub kiiresti tavaliseks. Süstemaatiline vastutustundlikkuse eesmärkide edendamine on valitsuste päevakorras üha sagedamini, seega on loomulik, et valitsustes arutatakse rohkem ka tunnustamise sidumist nende eesmärkidega,” ütles DIF’i vanemkonsultant Riitta Laitasalo.

Maailmas leidub juba mitmeid huvitavaid eeskujusid, kus vastutustundlikkuse mõõdikud on seatud juhtkonna tulemustasustamise aluste hulka. Hispaania energiafirma Iberdrola teatab juhtkonna tunnustamisaruandes, et juhtkonna tulemustasud põhinevad muu hulgas järgmistel mõõdikutel: naiste osakaal võtmerollides, koolitustunnid töötaja kohta, õnnetuste vähendamine, koht (muu hulgas) Dow Jones Sustainability indeksis ja CO2 emissiooni vähendamine.

„Premeerimise kriteeriume kindlaks määrates tuleks seega mõtiskleda, kuidas valitud kriteeriumid ja eesmärkide saavutamine pikas plaanis jätkusuutliku arengu eesmärke toetavad. Kui tahetakse toetada vastutustundlikku ja tasuvat äritegevust, peavad eesmärgid kajastuma nii lühikese kui ka pika perioodi mõõdikutes,” rõhutas Hulkko-Nyman.

Artikkel põhineb Mandatum Life’i ja Directors’ Institute Finlandi (DIF) koostöös toodetud vastutustundliku tunnustamise andmepaketil, mis on avaldatud DIF-i liikmetele mõeldud andmepangas. DIF on haldusprofessionaalide ühendus, mis edendab häid haldustavasid.

Vastutustundlik tunnustamine

  • tähtis osa vastutustundliku ettevõtte tegevusest
  • annab otsese sõnumi ettevõtte eesmärkide ja väärtuste kohta nii ettevõtte siseselt kui ka väljaspoole
  • mõõdetavad asjad on endisest mitmekülgsemad: näiteks ressursiefektiivsus, töötajate heaolu, tööõnnetuste vältimine, klientide rahulolu, tarnimiskindlus
  • viis mõjutada otseselt personali rahulolu ja heaolu
  • viis paremaks juhtimiseks

Mandatum Life on ekspert nii elu kui ka raha küsimustes. 

“Tule tasuta nõustamisele”

Tagasi üles