Kontroll leidis metsaettevõtete hulgas paarkümmend rikkumist

Tööinspektsiooni sõnul pööratakse töötajate turvalisusele ja heaolule metsatööl varasemast rohkem tähelepanu.

FOTO: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Tööinspektsioon kontrollis 39 metsandusega tegelevat ettevõtet, mille hulgas registreeris 26 rikkumist. Peamised rikkumised olid seotud ohualade märgistuse ja puuduliku tervisekontrolliga.

Registreeriti 26 rikkumist, tehti 25 suulist soovitust ja koostati 9 ettekirjutust. Sihtkontrolli käigus kontrolliti töövahendite vastamist nõuetele, töötaja tööalast väljaõpet, töövarustust ja isikukaitsevahendeid, ohualade märgistust ning töö- ja puhkeaja nõuetele vastamist.

Tähelepanu pöörati ka olmetingimustele ning esmaabivahendite kättesaadavusele. Inspektorid kontrollisid, kas töötajad on läbinud tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures.

Peamised rikkumised olid seotud ohualade märgistuse ning töötajate tervisekontrolli korraldusega. «Seekordse sihtkontrolliga erasektori metsaettevõtetes saime tõdeda, et töötajate turvalisusele ja heaolule pööratakse varasemast suuremat tähelepanu,» ütles tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

Positiivsena saab esile tuua, et metsas on töötajatele tagatud soojakud, mis on seni olnud oluliseks rikkumiseks. Tervisekontrollis töötervishoiuarsti juures polnud käinud enam kui poolte ettevõtete töötajad. «Tervisekontrolli korraldus tuleb ettevõtetel oluliselt paremini läbi mõelda. Korrapärane tervisekontroll aitab nii töötajal kui tööandjal olla kindel, et töö ei kahjusta inimese tervist ja võimalikud probleemid tulevad varakult ilmsiks,» lisas Maripuu.

Eelmisel aastal juhtus metsandusega seotud tööaladel 30 tööõnnetust. Sihtkontrolli käigus kontrolliti raielanke Harjumaal, Raplamaal, Pärnumaal, Läänemaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal, Valgamaal, Võrumaal, Tartumaal ja Viljandimaal.

Tagasi üles
Back