ÜRO: kliimaga seotud loodusõnnetuste kahju on hoogsalt kasvanud

Maavärinast ja hiidlainest räsitud Indoneesia.

FOTO: Aaron Favila / AP/Scanpix

Kliimaga seotud loodusõnnetused on läinud viimase 20 aasta jooksul maksma 2,25 triljonit dollarit, 150 protsenti rohkem kui eelnenud 20 aasta jooksul, teatas ÜRO kolmapäeval.

ÜRO katastroofiohu vähendamise ameti (UNISDR) andmetel «suurendab kliimamuutus äärmuslike ilmastikunähtuste (nagu üleujutuste ja tormide) sagedust ja võimsust».

Aastatel 1978-1997 põhjustasid kliimaga seotud loodusõnnetused kahju 895 miljardi dollari ulatuses, teatas UNISDR raportis, mille koostamisel tugineti Belgias asuva Õnnetuste Epidemioloogia Uurimiskeskuse (CRED) andmetele.

Aastatel 1998-2017 hinnati kahjude suuruseks 2,25 triljonit. Kõige suuremat finantskahju on õnnetuste tõttu kandnud USA, Hiina, Jaapan ja India, öeldi raportis.

«Raporti analüüsis rõhutatakse, et äärmuslike ilmastikunähtuste põhjustatud majanduslik kahju on jätkusuutmatu ning suureks piduriks vaesuse kaotamisel maailma ohupiirkondades,» ütles ÜRO peasekretäri katastroofiohu vähendamise eriesindaja Mami Mizutori avalduses.

UNISDR-i andmete järgi leidis 1998.-2017. aastal aset üle 6600 kliimaga seotud loodusõnnetuse. Kõige enam oli üleujutusi ja torme.

Raportis esitatu näitas, et katastroofiohu vähendamisse investeerimine peab muutuma kliimamuutusele reageerimisel keskse tähtsusega osaks poliitikaloomest.

Tagasi üles