Töötus langes aasta madalamaks

Töötukassa. Foto on illustratiivne.

FOTO: Mailiis Ollino

Septembri lõpus oli töötuna registreeritud 28 927 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,4%.

Tegemist on selle aasta madalaima registreeritud töötuse määraga.  Võrreldes augustiga vähenes septembris töötute arv 3,1%. Uusi töötuid lisandus septembris ligi 5700.

Registreeritud töötuse määr oli septembri lõpus kõige kõrgem Valgamaal (8,2%) ning madalam Saaremaal (3%).

Vähenenud töövõimega töötuid oli septembri lõpus 9 375 ehk 32% registreeritud töötutest. Samas suurusjärgus oli vähenenud töövõimega töötuid ka aasta tagasi. 

Töötukassa abiga asus septembris tööle ligi 4 500 inimest, sealhulgas ligi 1000 vähenenud töövõimega inimest. Kuu jooksul oli töötukassal vahendada 10 055 töökohta, uusi tööpakkumisi lisandus üle 4 600. Võrreldes suvekuudega asusid nii registreeritud töötud kui ka vähenenud töövõimega töötud tööle märksa aktiivsemalt.

Enam kui 150 töötut lõpetas septembris arveloleku õppima asumise tõttu.  

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

Tagasi üles