Bussijuhid nõuavad palka ja ähvardavad transpordi seisma panna

Bussijuhid nõuavad resoluutselt palgatõusu.

FOTO: Mailiis Ollino

Transpordi Ametiühingusse kuuluvad bussijuhid pole nõus praeguse palgaga enam tööd jätkama ja kui riik neile appi ei tule, ähvardavad nad tasuta ühistranspordi seisma panna.

Selliste tingimustega kirja saatsid täna Transpordi Ametiühingusse kuuluvad bussijuhid saadavad tööandjatele, Maanteeametile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Transpordi Ametiühingu koordinaator Aare Kübarsepp sõnas, et kui riik leidis raha tasuta ühistranspordiks ja lisaliinideks, siis peab leidma ka bussijuhtide palkadeks.

«Selleks, et bussiliiklus jätkuda saaks, on vaja otsustavat sekkumist tellija ehk riigi poolt koos selge visiooniga, kuidas bussijuhtide tasu jaoks lisaraha leitakse,» rõhutas Kübarsepp lisades, et üliterav konkurents avalikel liinihangetel on loonud olukorra, kus ettevõtetel polegi tänase mudeli järgi võimalust palkasid tõsta.

Transpordi Ametiühing alustas Autoettevõtete Liiduga läbirääkimisi värske laiendatud valdkondliku kollektiivlepingu sõlmimiseks, mille tingimused on täitmiseks kohustuslikud kõigile turuosalistele. Esimene läbirääkimiste voor Transpordi Ametiühingu ja Autoettevõtete Liidu vahel toimub 10. oktoobril.

Bussijuhid nõuavad läbirääkimistel kuupalga tõstmist 1200 eurole ja muudatusi töö- ja puhkeaja reeglistikus. Läbirääkimiste ajal kutsuvad pooled ka liitu mittekuuluvaid tööandjaid ning ametiühingusse mittekuuluvaid bussijuhte aktiivselt avaldama arvamust ja ettepanekuid sõlmitavasse kokkuleppesse.

Tagasi üles