Rail Balticu ajutine juht utsitab riike projektiga edasi minema

Tallinnast läbi Pärnu Lätti kulgev kiirraudtee Rail Baltic muudab märkimisväärselt meie maastikupilti.

FOTO: Rbestonia.ee

Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail ASi ajutiseks juhiks tõusnud Ignas Degutise sõnul on esmatähtis jätkata projekti detailse tehnilise projekteerimsiega kõigis kolmes Balti riigis.

RB Raili eelmine juht Baiba Rubesa lahkus möödunud nädalal omal soovil. Samal päeval valiti ühisettevõtte ajutiseks tegevjuhiks ja juhatuse esimeheks Ignas Degutis, kes on tegutsenud Rubesa juhtimise all enam kui aasta RB Rail AS finantsjuhi ning juhatuse liikmena.

Degutise sõnul on esmatähtis tagada kõigi alustatud tegevuste jätkamine. «Esiteks on oluline liikuda edasi Rail Baltica detailse tehnilise projekteerimisega kõigis Balti riikides,» rõhutas mees, lisades, et see tähendab hangete edukat läbiviimist. Degutise sõnul plaanitakse käesoleval aastal veel 26 hanke läbiviimist ning 2019. aastal on oodata umbes 60 hanke välja kuulutamist projekti teostavate asutuste poolt.

Teiseks on Degutise sõnul oluline jõuda kokkuleppele ühisettevõtte kahe-aastase eelarve ja pikaajalise rahastusmudeliga. Mõlemad on eeltingimusteks Rail Baltica projekti finantseerimisele ja toetuse taotlemisele Euroopa Ühenduste Rahastust (CEF), mis võimaldab projekti kaasfinantseerimist kuni 85 protsendi ulatuses.

«Tähtis on ka äri- ja tegevusplaanide koostamise lõpuleviimine ning taristu haldamise uuringu teostamine, mis võtab kokku projekti planeerimisetapi ja on alustalaks Rail Baltica edukaks toimimiseks tulevikus,» märkis Degutis. 

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et ellu viia Rail Baltica – esimene omataoline Baltimaade-ülene taristuprojekt, mis loob uue transpordikoridori Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Baltica projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.

Tagasi üles