Simson: Rail Balticu endise juhi kriitika on alusetu
Oluliselt täiendatud kell 17.15

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

FOTO: Konstantin Sednev

Majandus- ja kommunikatsiooniministri Kadri Simsoni sõnul on ametist lahkunud Rail Balticu ühisettevõtte juhi Baiba Rubesa süüdistused Balti riikide suunas alusetud, samuti ei pea tema sõnul paika väited nagu seisaks Keskerakond Rail Balticu vastu. 

Postimees kirjutas täna, et päevapealt lahkunud Rail Balticu ühisettevõtte juht Baiba Rubesa tegi projekti elluviimise ja senise organisatsioonilise juhtimise maatasa ning süüdistas Balti riike huvide konfliktis. Spetsiiliselt kritiseeris Rubesa ka Keskerakonna valitsust.

Rubesa tõi näite Eestist, kus enne Keskerakonna valitsusse tõusmist 2016. aastal toetasid Eesti ametnikud ja kohaliku ettevõtte juhid ühisfirmat RB Rail täielikult. Pärast seda aga olukord muutus. 

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson vastas Rubesa kriitikale, et juba 2005. aastal vastu võetud Keskerakonna põhikirjas on öeldud, et erakond toetab mõtet alustada eeltöid Euroopa rööpmelaiusega lõunasuunalise kiirraudtee Rail Balticu rajamiseks. Ta lisas, et ka lähemal ajal on erakond raudteele toetust avaldanud ning sellesisuline punkt oli ka Keskerakonna 2015. aasta valimisplatvormis. «Meie hinnangul väärib Eesti kiiret ja mitmeid võimalusi pakkuvat raudteeühendust Euroopaga,» ütles Simoson. 

Minister lisas, et kuulus riigikogus olles Rail Balticu toetusrühma, mille aseesimees ta ühtlasi oli. «Seega tuginevad need etteheited valedele alustele.»

Lisaks ei saa ta kuidagi nõus olla etteheidetega, justkui ei teeks kolm Balti riiki Rail Baltica rajamisel koostööd või tõmbavad tekki kitsalt enda poole. «Kõik riigid tegutsevad ühise eesmärgi nimel, milleks on Baltimaid Euroopaga ühendava kiire rongiühenduse rajamine. Lähtume kolmes parlamendis ratifitseeritud leppest ja lepingulisest tööjaotusest, mida Rubesa on küll püüdnud tulutult avada. Ükski kolmest riigist pole tahtnud kokkulepitud riiklikke ülesandeid Läti keskkontorile üle anda,» ütles Simson. 

Ta lisas, et kõigi kolme Balti riigi parlamentide poolt ratifitseeritud Rail Baltica leping sätestab, et projekti tervikuna koordineeritakse keskselt, kuid siseriiklik projekti täitmine – sh kõik projekteerimine, täpse trassivaliku ja planeeringutega seonduv – on iga riigi siseselt juhtida. «Sel eesmärgil asutasidki Eesti, Leedu ja Läti ühisettevõtte RB Rail, kus on osalus igas riigis projekti arendamise eest vastutavatel ettevõtetel,» selgitas Simson. 

Simson lubas, et kui projekt saab Euroopast planeeritud toetuse, liigutakse projektiga ajakava kohaselt edasi. Ühisettevõtte töö kulgeb ministri sõnul sujuvalt edasi ning hetkel käib avalik värbamiskonkurss uue juhatuse esimehe leidmiseks. Kuni tema ametisse astumiseni tagavad ettevõtte juhtimise järjepidevuse teised RB Raili juhatuse liikmed.

Michal: Eesti peaks olema Rail Balticu eestvedaja

Endine majandus- ja taristuminister Kristen Michal ütles Rubesa kriitikat kommenteerides, et Keskerakond on varem olnud omavahel ja vahel avalikult pigem Rail Baltica kriitikute hulgas. «Valitsusse saades on nende seisukoht sunnitult muutunud ja hea on,» lisas ta. 

Michal lisas, et suured projektid sisaldavad alati miljonit detaili, mille üle vaielda ja palju isiksusi, kellel on midagi üksteise kohta arvata, rääkimata gruppide ja riikide huvidest.« Ka minu majandus- ja taristuministriks olles oli hetk, kus Rail Balticu rajamine pandi kahtluse alla, küllap sarnaseid valikuid on ka täna.»

Endise ministri hinnangul peaks Eesti valitsus pigem võtma hoiaku, et olla Rail Balticu eestvedaja, sest rahva toetus ja huvi selle vastu on olemas. «Ükskõik siis mis võimumäng käib või mistahes varjatud survet avaldatakse, Eesti saab uuest ja kiirest ühendusest kasu. Ajaloo silmis ja Balti riikide jaoks on see suurem ja põhimõtteline valik kiirest ühendusest Euroopa südamesse. Ja seda tuleb ka tänasel, poole aasta pärast ametist lahkuval valitsusel meeles pidada.»

Tagasi üles