Töötukassa suunab inimesi koolitust küsima

Tööpakkumised töötukassas.

FOTO: Arvo Meeks

Esmaspäeval algab Eesti Töötukassa teavituskampaania, mis kutsub töötavaid inimesi uurima, kas ka nemad saaksid ja vajaksid mõnda koolitust.

Töötukassa toetab eeskätt neid inimesi, kellel ei ole erialast haridust või kes on üle 50-aastased või kelle eesti keele oskus vajab täiendamist ja kelle sissetulek on madalam ehk saavad Eesti keskmisest madalamat kuupalka. Samuti neid, kes tervisest tulenevalt ei saa oma senist tööd jätkata. Kokku on sihtrühma kuuluvaid inimesi üle 200 000.

Töötukassa toetab ettevalmistamist ametitele, mida tulevikus on rohkem vaja ning millel ei ole piisaval hulgal sobivaid töötajaid. Toetatavad ametid on välja valitud valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute põhjal, mida teostab Kutsekoda. Toetatavate ametite valik laieneb koos järgmiste OSKA uuringute valmimisega. Koolituse saamise võimalused aitab välja selgitada töötukassa karjäärinõustaja. Esmalt lepitakse temaga kokku koolitusplaan ja seejärel võib sobivat koolitust otsima asuda.

Aadressilt www.töötajaõpi.ee saab infot ja nõuandeid koolituste kohta ning lugeda ka teiste inimeste õppimiselugusid, mis kinnitavad, et uued oskused viivad elus edasi ja õppimine vanust ei küsi.

Tagasi üles