Kolm ettevõtet tahavad riigi toel viimast miili rajama hakata

Lairiba. Foto on illustreeriv.

FOTO: Rui Vieira/PA Wire/PA Images

Riigi poolt kiire interneti leviku toetamiseks korraldatud avalikule konkursile laekus kolm taotlust, mille esitasid Elektrilevi OÜ, Corle OÜ ja Hariduse Infotehnoloogia SA.

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) korraldatud avaliku konkursi eesmärk on leida ettevõte, kes hakkab riigi toetusel rajama kiireid internetiühendusi nendesse kodudesse, kus praegu teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne ning kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul. Riikliku toetuse kogusuurus on 20 miljonit eurot viieks aastaks ning ettevõtja on kohustatud ülejäänud kulutused tasuma omafinantseeringuga.

«Ühendused tuleb tehniliselt rajada selliselt, et neid saavad kasutada kõik sideettevõtjad,» ütles TJA peadirektor Kaur Kajak. «Lisaks arvestatakse erinevate maakondade kaetuse printsiipi ehk konkursi tulemusena peab püsiühenduse kättesaadavus maakondade lõikes võrdsemaks muutuma,» lisas Kajak.

TJA hindab järgmise etapina toetuse taotlejate ja nende poolt esitatud taotluste nõuetele vastavust. Seejärel hakatakse analüüsima kvalifitseerunud taotlusi ning toetus määratakse ettevõttele, kes loob valmisoleku kiireks internetiühenduseks võimalikult suurele hulgale aastaringses kasutuses olevatele kinnistutele.

Taotluste menetlemise aeg on 45 kalendripäeva, mida võib põhjendatud juhtudel pikendada 30 kalendripäeva võrra. Konkurss kuulutati välja 22.06.2018 ja seda korraldab Tehnilise Järelevalve Amet.

Tagasi üles