Eramajade ehitajad saavad viis aastat armuaega

Päiksepaneelidest pääseb alates 2020. aastast vaid siis, kui krundil olevad suured puud või kõrghooned varjutavad paneele.

FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Arhitektide ja ehitajate kriitika alla sattunud majandusministeerium otsustas liginullenergianõuetes sammu tagasi asutada ning oma kodu rajajatele viis aastat lisaaega anda.

Teatavasti hakkab aastast 2020. aastast kehtima nõue, et kõik ehitatavad hooned peavad olema A-klassi ehk liginullenergia ehitusstandardile vastavad.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist teatas aga täna, et pärast erialaliitude ja ehitussektori esindajatega konsulteerimist otsustas riik karme nõudeid leevendada.

Näiteks saavad erisuse alla 220-ruutmeetrised väikeelamud, mille puhul lükatakse liginullenergiahoone nõude rakendumine edasi viis aastat kuni uute kulutõhusate nõuete välja töötamiseni.

Lisaks sellele täpsustakse väikeelamute käsitlust. Nõuded kehtestatakse kolmes kategoorias, lähtudes hoone köetavast pinnast. Väiksemate majade nõuded on võrreldes suuremate majadega leebemad. Palkmajadele sätestatakse nõudeid pehmendavad koefitsiendid.

Tammist ütles, et hoonete energiatõhususe miinimumnõuded kehtestatakse lähtudes sellest, mis on hoone omaniku jaoks kõige mõistlikum. Ehk selle järgi, milline on vähim alginvesteeringu ja püsikulude summa hoone kasutusaja jooksul. Asjaolu, et energiatõhususe miinimumnõudele vastav hoone on omaniku jaoks kõige soodsam, ongi põhjenduseks, mille tõttu vastavad nõuded riiklikul tasemel sätestatakse.

Võrreldes varasemaga ei ole liginullenergiahoone nõue enam totaalne, vaid seda toetavad majanduslikust põhjendatusest ja tehnilisest teostatavusest lähtuvad erandid. Minister Tammist selgitas, et liginullenergiahoone tase on määratud eeldusega, et toimub lokaalne taastuvelektri tootmine.

«Juhul kui lokaalne elektri tootmine ei ole majanduslikult tasuv või tehniliselt võimalik, ei pea hoone vastama liginullenergiahoone tasemele,» täpsustas Tammist. Majanduslikku põhjendatust hindab kutsepädevusega kvalifitseeritud projekteerija.

Tagasi üles