Keskmise palgaga enam töötajat kinni ei hoia

Keskmine palk kasvas teises kvartalis 7,7 protsenti 1242 eurole.

FOTO: Arvo Meeks

Töötajate lojaalsuse tagamisel on valdkondade lõikes enam kui kahekordsed palgakäärid, selgus Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööturu- ja palgauuringust, milles osales 9067 töötajat ja tööotsijat.

Kui IT-sektoris tuleb töötaja lojaalsuse tagamiseks pakkuda 2339 eurost brutokuupalka, siis majutus ja toitlustussektoris piisab 1143 eurost kuus, ütles Palgainfo Agentuur pressiteates. Enamikus valdkondades sektori keskmisest palgast töötaja lojaalsuse tagamiseks ei piisa.

Kõige kõrgem on lojaalsuse hind ootuspäraselt infotehnoloogia sektoris (2339 eurot). Enam kui 2000 eurot tuleb töötaja lojaalsuse tagamiseks pakkuda ka elektri ja gaasivarustuse- (2151 eurot) ning pangandus- ja kindlustussektoris (2128 eurot).

Lojaalsuse hind madal ka hariduses

Kui vaadata sektorite keskmisi palkasid (statistikaameti andmed), siis piisab töötaja lojaalsuse tagamiseks keskmisest palgast vaid neljal tegevusalal – pangandus-, riigi- (sh kohalik omavalitsus), tervishoiu- ja haridussektoris.

Panganduses oli lojaalsete töötajate keskmine brutotöötasu 64 eurot valdkonna keskmisest töötasust madalam. Riigisektoris oli sama näitaja 63 eurot, tervishoius 88 eurot ja haridussektoris 40 eurot. Kõige madalam on lojaalsete töötajate keskmine brutotöötasu majutuse ja toitlustuse tegevusalal (1143 eurot) ning haridussektoris (1221 eurot).

Ametirühmade lõikes küsivad lojaalsuse eest kõige kõrgemad hinda juhid (2260 eurot) ja valdkonna ning projektijuhid (2203 eurot). Tippspetsialistide lojaalsuse tagamiseks tuleb tööandjal pakkuda 1692 euro suurust brutokuupalka, esmatasandi juhtidele 1610 eurot, oskustöölistele 1360 eurot, seadme ning masinaoperaatoritele 1321 eurot ning lihttöölistele 923 eurot.

Igav töö kergitab lojaalsuse hinda

«Töötajate lojaalsuse hinda kergitab eelkõige see, kui töö on ebahuvitav, töötajal on igav ning ta ei arene tööalaselt. Tugeva erialase kutsumusega valdkondades nagu haridus, tervishoid või loomingulised tööd on töötajate lojaalsus suurem ning selle eest ei tule nii kõrget hinda maksta,» ütles Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Samas võib kutsumus ka töötaja organisatsioonist välja viia, kui mujal pakutakse erialaselt huvitavamat tööd. «Hea palk on töövõtjatele oluline, kuid ei tähenda automaatselt veel töötaja lojaalsust,» lausus Seeder.

Tema sõnul on varasemad uuringud on näidanud, et suur osa töötajatest on valmis vahetama tööandjat ka teiste tingimuste pärast, isegi kui palganumber jääb samaks.

«Näiteks ei korva hea palganumber pikaajaliselt kehva juhtimiskvaliteeti või rahulolematust meeskonnaga,» ütles CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. Tema sõnul peavad töötajad igapäevaselt tunnetama, et nende töö on oluline ja neid väärtustatakse ning tunnustatakse tehtud töö eest.

Arvestati aktiivset tööle kandideerimist

Töötajate lojaalsust hinnati mitme küsimuse põhjal – kuivõrd aktiivne on töötaja tööturul, kas ta on kandideerinud teistesse ettevõtetesse tööle ja plaanib lähiajal töökohta vahetada ning kui pikka staaži oma praeguse tööandja juures kavandab.

Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis. Maikuus korraldatud töötajate uuringus osales kokku 9067 inimest, neist 86 protsenti ehk 7811 oli aprillis tööga hõivatud, 14 protsenti ei töötanud.

Tagasi üles