Olympic süüdistab Advokatuuri esimeest ebakohases käitumises

Hannes Vallikivi

FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Kasiinokompanii Olympic EG juhatuse esimees Madis Jääger saatis täna Eesti Advokatuuri juhatusele kirja kus esitatakse kahtlus, kas Advokatuuri esimehe Hannes Vallikivi käitumine vastab Advokatuuri eetikakoodeksile ja kas tema tegevus on kooskõlas advokaadieetika ning Advokatuuri esimehe ametieetika nõuetega.

«Hannes Vallikivi on avalikult esinenud OEG väikeaktsionäride esindajana, jättes avalikkusele eksitava mulje, et ta esindab ca 1200 väikeaktsionäri, st 9,99protsenti kõigist aktsionäridest. Tegelikkuses on Hannes Vallikivi kohtumenetluses aga esinenud vaid Aktsiaseltsi Trigon Asset Management esindajana, kes ei esinda rohkem kui vaid ca 1 prostenti OEG aktsionäridest. Niisiis teadaoleva info põhjal on vaid ca kümnendik OEG vähemusaktsionäridest sõlminud Hannes Vallikiviga kliendilepingu ning meedias jäetud mulje, justkui ta esindaks kõiki OEG väikeaktsionäre, näib olevat eksitav,» kirjutatakse kirjas.

Lisaks saatis Olympic kirja Nasdaq Tallinna juhatusele, kas Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni liikme Hannes Vallikivi käitumine vastab tema ametieetika nõuetele.

«Hannes Vallikivi on Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni liige, mille pädevuses oli otsustada, kas rahuldada OEG taotlus tema aktsiate noteerimise lõpetamiseks Börsil. Hannes Vallikivi on lubanud oma kliendil, Aktsiaseltsil Trigon Asset Management kasutada oma positsiooni selleks, et saata OEG enamusaktsionärile sõnum, et OEG aktsiate noteerimise lõpetamise ning väikeaktsionäride aktsiate ülevõtmise õnnestumine sõltub täiendava raha tasumisest, väljaspool seaduses ettenähtud menetlust, enamusaktsionäri poolt,» seisab kirjas Nasdaq Tallinna juhatusele. «Hannes Vallikivi, esindades avalikult OEG väikeaktsionäri, kes aktsiate noteerimise lõpetamisele vastu vaidles, on selliselt mõjutanud Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni seisukohti,» lisatakse kirjas.

Mai alguses, enne börsi noteerimiskomisjoni istungit kinnitas Hannes Vallikivi Postimehele, et taandub komisjonis nii asja arutelust kui ka hääletamisest.

Tagasi üles