Elektrilevi hangib 7,2 miljoni euro eest keskpingekaableid

Elektrilevi

FOTO: Elektrilevi

Järgmise kolme aasta jooksul soetab Elektrilevi 7,2 miljoni euro väärtuses keskpingekaableid. Elektrivõrgu töökindluse suurendamiseks soovib Elektrilevi 2025. aastaks muuta 75 protsenti kogu võrgust ilmastikukindlaks. 

Võrgu uuendamisel suunati esialgu suurem rõhuasetus madalpingevõrkude õhukaablisse viimisele. «See võimaldas suhteliselt kiiresti vähendada ilmastikust tingitud rikkeid ulatusliku hajaasustuse tingimustes üle Eesti,» selgitas Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Rasmus Armas ja lisas, et viimase viie aastaga on võrgurikete arv kahanenud kaks korda.

«Nüüd on järjekord suuremate liinide ehk keskpingevõrgu käes, kus täna on veel üle Eesti ligikaudu 15 000 kilomeetrit paljasjuhtmelist liini, mis vajab asendamist,» ütles Armas.

Täna on 64 protsenti kogu Elektrilevi võrgust ilmastikukindel ehk maa- või õhukaablis, mis on võrreldes paljasjuhtmelise õhuliiniga oluliselt vastupidavam eri ilmastikunähtuste suhtes nagu tugev tuul, liigniiskus või lumetorm. 2025. aastaks soovib Elektrilevi ilmastikukindla võrgu osakaalu tõsta 75 protsendini. 

Selleks sõlmis Elektrilevi kaheaastase lepingu W. EG. Eestiga. W.EG. Eesti ülesanne on kogu lepinguperioodi vältel ka kaablite ladustamine ja väljastamine.

Tagasi üles